[วันที่ 7] เรียนรู้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resource) และการเพิ่ม Watermark ในไฟล์ PDF

day7

วันที่ 25 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมการฝึกงานในเช้าวันที่ 7 เป็นการเรียนรู้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดผ่ายบริการความรู้ ฯ โดยพี่พรพรรณ บุญยะทิม (วิทยากร) ซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านนี้ พี่พรพรรณอธิบายถึงวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้แก่การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช. ว่าการจัดหาฐานข้อมูลในแต่ละฐานจะถูกพิจารณาโดยคณะทำงานจัดหาสารสนเทศวิชาการ สวทช. โดยพิจารณาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ของสวทช. ในปัจจุบันนั้นมีฐานข้อมูลที่ถูกบอกรับจำนวนทั้งสิ้น 9 ฐานข้อมูลได้แก่

  1. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
  2. Web of Science
  3. SpringerLink
  4. ScienceDirect
  5. Scopus
  6. American Chemical Society (ACS)
  7. ACM (Association for Computing Machinery)
  8. Thomson Innovation (Patent)
  9. BOL (Business online)

Read More »

[วันที่ 6] ทำ Bookmark ไฟล์ E-book และเรียนรู้เทคนิคการค้นหาในฐานข้อมูล

day6

วันที่ 24 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมของเช้าวันที่ 6 ของการฝึกงานเป็นงานที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 โดยการนำ ไฟล์ PDF ที่ผ่านขั้นตอนการสแกนโดยเครื่อง BookDrive DIY และไฟล์หน้าหนังสือทั้งหมดถูกนำมารวมกันไว้ในไฟล์เดียว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อจากนี้คือการใส่ Bookmark ของเนื้อหาแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการเพิ่ม Bookmark นั้นสามารถทำได้ผ่านซอฟต์แวร์สำหรับการอ่าน PDF โดยทั่วไป ที่มีคุณสมบัติในการแก้ไขข้อมูลของไฟล์ PDF ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดสอบในการเพิ่มได้แก่ Adobe Reader Pro, Foxit ReaderRead More »