จับเวลาการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ด้วย microtime()

เริ่มจับเวลาส่วนต้นของเอกสาร

$time_start = microtime(true);

//สคริปต์ทั้งหมดทำงาน

$time_end = microtime(true);
$time = $time_end – $time_start; #เวลาเริ่มต้น – เวลาท้ายสุด

echo “เวลาที่ใช้ในการประมวลทั้งหมด $time วินาที\n”;

[Tip SQL] โคลนและลบตาราง

โคลนตาราง

CREATE TABLE new_tb_name LIKE original_tb_name

เมื่อสร้างเสร็จแล้วระเบียนภายในตารางที่โคลนขึ้นมานั้น จะยังว่างให้ใช้คำสั่ง INSERT เพื่อโคลนระเบียนทั้งหมดจจากตารางเดิมมาด้วย

INSERT INTO new_tb_name SELECT * FROM original_tb_table;

ลบตาราง

DROP TABLE tb_name

รวบรวมคำสั่ง MySQL หลังจากกลับมาเขียนโดยไม่ใช้ CI

หลังจากที่ทำงานโดยใช้ CI มาโดยตลอดการ คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆ ในการจัดการฐานข้อมูลก็จะใช้คำสั่งสำเร็จรูปที่มากับ CI พอกลับมาเขียนอีกครั้ง ถึงกับต้องเปิดตำหรับ ตำรากันขึ้นมาใหม่เลยทีเดียว อีกแย่างถือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทำโปรเจ็คจบที่ในใจคิดว่าอยากจะเขียน pure php โดยไม่พึ่งพา framework ใดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนคำสั่งหรือฟังก์ชันที่รวบรวมได้มีดังนี้

 

เริ่มติดต่อฐานข้อมูล

mysql_connect(host,username,password);

หรือ

mysql_pconnect(….);

ช่วยให้การทำงานติดต่อ mysql ได้เร็วมากขึ้นเพราะหลังจากเริ่มติดต่อฐานข้อมูล จะเปิดการเชื่อมต่อไว้ตลอดเวลาโดยการใช้งาน mysql_pconnect จะต้องทำการตั้งค่า php.ini ในส่วน MySQL เป็นRead More »

การติดตั้ง Dokuwiki

header_dokuwiki

Dokuwiki ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบออนไลน์โดยผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาหรือองค์ความรู้ Dokuwiki ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาษา PHP และใช้การเก็บข้อมูลเนื้อหาไว้ในไฟล์ข้อความ (Text file) ดังนั้นการติดตั้ง Dokuwiki ไว้ในคอมพิวเตอร์ Server ที่ใช้ในการทำงานจะต้องมีความสามารถในการรองรับการทำงานร่วมกับภาษา PHP ในปัจจุบัน Dokuwiki สามาทำงานได้ร่วมกับซอฟต์แวร์ Webserver ได้หลายตัวทั้ง Apache, Lighttpd, Nanoweb, IIS, nginx ฯลฯ โดยในการสาธิตการติดตั้งครั้งนี้จะทำการสาธิตการติดตั้ง Dokuwiki ภายใต้ซอฟต์แวร์ Webserver Apache ที่อยู่ในชุดติดตั้งซอฟต์แวร์แพ็กเก็จ Appserv เวอร์ชัน 2.5.10 ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 32 bits.Read More »