ฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube โดยปกติหากเป็นเว็บไซต์ทั่วไปๆ แล้วอาจทำการฝังคลิปวิดีโอโดยใช้ embed code ที่ Youtube จัดเตรียมไว้ให้ แต่หากต้องการทำใน Dokuwiki แล้ว Plug-in YouTube สามารถทำได้ง่ายกว่าเพียงคัดลอกรหัสวิด๊โอแล้วใส่เข้าไปในคำสั่งของ Plug-in เท่านี้ก็สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก Youtube มาแสดงผลได้แล้ว

Read More »