การใช้คุณสมบัติ Section ใน MS Word เพื่อแยกส่วนของเอกสารออกจากกัน

การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Word เพื่อจัดทำเอกสารขึ้นมาสักชิ้นงานหนึ่งนั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ๋มักจะแยกเอกสารส่วนของหน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา และบรรณานุกรมออกจากกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับเลขหน้าที่ต้องการให้แสดงเฉพาะในส่วนของเนื้อหา คำถามจึงเกิดขึ้นว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมส่วนต่างๆ ของเอกสารทั้งหมดไว้ ในไฟล์เดียว และสามารถเรียงลำดับเลขหน้าของแต่่ละส่วนได้อิสระจากกันโดยไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวการใช้งานคุณสมบัติ Section ของ Microsoft Word จะเป็นทางออกอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยให้งานจัดทำเอกสารสะดวก สบายและง่ายยิ่งกว่าเดิมRead More »