phplay editor ที่เอาไว้สำหรับ test php script

หลายครั้งๆ ในระหว่างที่เขียนโปรแกรม มีบางครั้งที่เราไม่แน่ใจว่าบาง function หรือบาง class ของ php ใช้งานอย่างไร ต้องใส่ parameter ตัวไหนลงไปบ้าง หรือมีค่าที่ถูก return ออกมาเป็น type ไหน

หากเป็นการเช็คค่าแบบง่ายๆ ผมมักจะใช้ตัว cli interactive ของ php โดยการพิมพ์คำสั่ง ใน terminal ไปเลย

php -a

แต่วิธีดังกล่าว ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะทำให้การรันคำสั่งสามารถทำได้ทีละไม่กี่บรรทัดเท่าไหร่ ไม่สะดวกต่อการพิมพ์หรือ run คำสั่งทีละยาวๆ

จากปัญหาที่เกิดขึ้น เลยลองสร้าง editor ที่ใช้สำหรับ test คำสั่ง php แบบง่ายๆ โดยมีคุณสมบัติ

 1. ติดตั้งง่าย (เพียงแค่ clone ลงมา และ run php native serve ก็สามารถใช้งานได้เลย)
 2. สามารถบันทึก code ที่เคย run หรือ test ไว้ได้
 3. ใช้ Codemirror เป็น editor ทำให้มอง หรือ อ่าน code ได้ง่ายขึ้น

ลอง clone และ ติดตั้งจาก link ของ github ได้เลย

https://github.com/zupaazhai/phplay

แจกสคริปต์เว็บจัดการเกมออนไลน์

แจกสคริปต์เว็บจัดการเกมออนไลน์ ตัวระบบพัฒนาด้วย PHP (laravel 5.8 + mysql) รองรับการทำงานบน server ที่เป็น Linux

การติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดสคริปต์จาก Link ด้านล่าง
 2. copy ไฟล์ทั้งหมดไปไว้ใน Directory ของ web server
 3. copy และเปลี่ยนชื่อ ไฟล์ .env.example เป็น .env
 4. กำหนดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในไฟล์ .env
  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=localhost
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=username
  DB_USERNAME=admin
  DB_PASSWORD=pass
 5. run คำสั่ง php artisan migrate
 6. การสร้าง username ดูได้จากไฟล์ readme.md
 7. login เข้าสู่ระบบโดยการไปยัง path /login

Download Code

คะนึง

หากเปรียบซึ่งคะนึงหาคืออาวุธ
ที่แทงสุดบาดลึกครั้งหวนหา
หากเช่นนั้นคงนองเลือดและโรยรา
อนาถาจนขาดปลิ้นหมดสิ้นใจ

รวบรวมคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

สไลด์ประกอบการบรรยาย 31/3/2558

[Download] การใช้งานโปรแกรม SPSS.pptx

เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม อธิบายการทำงานไว้อย่างละเอียด

[Download] SPSS_manual.doc

สไลด์สอนการใช้งานโปรแกรมโดย เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

[Download] SPSS.ppt

สไลด์สอนการใช้งานในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS

[Download] spss_2

*** เพิ่มเติม ***
อะไรคือค่า SD (Standard Deviation)

SPSS16

ITtoday: การติดตั้งอักษร (Fonts) ในระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu

ITtoday: การติดตั้งอักษร (Fonts) ในระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu.

2. ใช้คำสั่ง sudo apt-get install ttf-thai-tlwg xfonts-thai xfonts-thai-etl xfonts-thai-manop xfonts-thai-nectec xfonts-thai-poonlap xfonts-thai-vor เพื่อติดตั้ง font thai ที่มีคนคิดขึ้นมา
3. ใช้คำสั่ง sudo apt-get install msttcorefonts เพื่อติดตั้ง font ของไมโครซอฟต์

 

OPAC น่าใช้ จาก KLIN – ห้องสมุด ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

opac-0

ผู้เขียนได้มีโอกาสทดลองค้นหาระบบ OPAC จากเว็บไซต์สมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกันออกไปเช่น Innopac ระบบฐานข้อมูลจาก EBSCO หรือบางมหาวิทยาลัยใช้ระบบ OPAC จาก WorldCat เพื่อเข้าถึงตัวเล่มจากมหาลัยอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก จนมาพบเจอเข้า OPAC ของ KLIN – KMUTT Library Network จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เขียนก็รู้สึกชื่นชอบขึ้นมาอย่างทันทีทันใด

ระบบ OPAC ของ KLIN ถูกพัฒนามาจากระบบเดิมคือ Vufind เป็นระบบห้องสมุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการค้นหาทรัพยากรภายในห้องสมุด เหมาะทั้งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระเบียน ทำเป็นห้องสมุดดิจิทัล และ IR ไปในตัวRead More »