คะนึง

หากเปรียบซึ่งคะนึงหาคืออาวุธ
ที่แทงสุดบาดลึกครั้งหวนหา
หากเช่นนั้นคงนองเลือดและโรยรา
อนาถาจนขาดปลิ้นหมดสิ้นใจ

Advertisements

รวบรวมคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

สไลด์ประกอบการบรรยาย 31/3/2558

[Download] การใช้งานโปรแกรม SPSS.pptx

เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม อธิบายการทำงานไว้อย่างละเอียด

[Download] SPSS_manual.doc

สไลด์สอนการใช้งานโปรแกรมโดย เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

[Download] SPSS.ppt

สไลด์สอนการใช้งานในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS

[Download] spss_2

*** เพิ่มเติม ***
อะไรคือค่า SD (Standard Deviation)

SPSS16

ITtoday: การติดตั้งอักษร (Fonts) ในระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu

ITtoday: การติดตั้งอักษร (Fonts) ในระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu.

2. ใช้คำสั่ง sudo apt-get install ttf-thai-tlwg xfonts-thai xfonts-thai-etl xfonts-thai-manop xfonts-thai-nectec xfonts-thai-poonlap xfonts-thai-vor เพื่อติดตั้ง font thai ที่มีคนคิดขึ้นมา
3. ใช้คำสั่ง sudo apt-get install msttcorefonts เพื่อติดตั้ง font ของไมโครซอฟต์

 

OPAC น่าใช้ จาก KLIN – ห้องสมุด ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

opac-0

ผู้เขียนได้มีโอกาสทดลองค้นหาระบบ OPAC จากเว็บไซต์สมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกันออกไปเช่น Innopac ระบบฐานข้อมูลจาก EBSCO หรือบางมหาวิทยาลัยใช้ระบบ OPAC จาก WorldCat เพื่อเข้าถึงตัวเล่มจากมหาลัยอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก จนมาพบเจอเข้า OPAC ของ KLIN – KMUTT Library Network จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เขียนก็รู้สึกชื่นชอบขึ้นมาอย่างทันทีทันใด

ระบบ OPAC ของ KLIN ถูกพัฒนามาจากระบบเดิมคือ Vufind เป็นระบบห้องสมุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการค้นหาทรัพยากรภายในห้องสมุด เหมาะทั้งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระเบียน ทำเป็นห้องสมุดดิจิทัล และ IR ไปในตัวRead More »