การติดตั้ง Dokuwiki

header_dokuwiki

Dokuwiki ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบออนไลน์โดยผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาหรือองค์ความรู้ Dokuwiki ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาษา PHP และใช้การเก็บข้อมูลเนื้อหาไว้ในไฟล์ข้อความ (Text file) ดังนั้นการติดตั้ง Dokuwiki ไว้ในคอมพิวเตอร์ Server ที่ใช้ในการทำงานจะต้องมีความสามารถในการรองรับการทำงานร่วมกับภาษา PHP ในปัจจุบัน Dokuwiki สามาทำงานได้ร่วมกับซอฟต์แวร์ Webserver ได้หลายตัวทั้ง Apache, Lighttpd, Nanoweb, IIS, nginx ฯลฯ โดยในการสาธิตการติดตั้งครั้งนี้จะทำการสาธิตการติดตั้ง Dokuwiki ภายใต้ซอฟต์แวร์ Webserver Apache ที่อยู่ในชุดติดตั้งซอฟต์แวร์แพ็กเก็จ Appserv เวอร์ชัน 2.5.10 ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 32 bits.Read More »