สร้าง EPUB จากเนื้อหาใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ใน Dokuwiki ผู้ใช้สามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่หน้าที่สร้างขึ้นในระบบเป็น e-book ในรูปแบบ EPUB ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างที่มีซอฟต์แวร์หรือแอพลิเคชัน e-book reader ด้วย Plug-in epub

Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 4 สร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงภายในและนอกเนื้อหา

การสร้าง e-book ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้ e-book มีส่วนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดยในซอฟต์แวร์ Sigil เองมีความสามารถในการช่วยผู้ใช้ให้สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงภายใน e-book และเชื่อมโยงออกไปยัง URL อื่น

การสร้าง Link ในซอฟต์แวร์ Sigil สามารถทำได้ 3 รูปแบบได้แก่ การสร้าง Link ภายใน e-book โดยอ้างอิงเป้าหมายจากชื่อไฟล์ และอ้างอิงโดยใช้ ID  ส่วนภายนอก e-book อ้างอิงโดยใช้ URL ของเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงRead More »

แนะนำ e-book ในรูปแบบ EPUB

EPUB คืออะไร?

EPUB ย่อมาจาก Electronic Publication ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบเปิดอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร International Digital Publishing Forum (IDPF) มีนามสกุลไฟล์เป็น .epub

รูปแบบของหน้าแสดงเนื้อหาของ e-book ในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการแสดงเนื้อหาแบบไม่คงที่ (Reflowable Content) ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล มีลักษณะการบีบอัดไฟล์คล้าย .zip โดยภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ .xhtml ควบคุมการแสดงผลด้วย CSS และเก็บรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาด้วย XMLRead More »