ผลงาน

logo_label
ชื่อ-สกุล Supachai Wongmoon (Bom)
ศุภชัย วงค์มูล (บอม)
การศึกษา มัธยมศึกษา : โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
ปริญญาตรี : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์
 • Full Stack PHP, Javascript Development มากกว่า 2 ปี (ปัจจุบัน)
 • นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อิสระ
ความสามารถและความถนัด
 • Linux (Ubuntu, CentOS)
 • HTML5, CSS3
 • Javascript
  • Server Side – Node.js (express.js, socket.io)
  • Client Side – React, Vue.js etc.
 • PHP
  • Framework – Laravel, CakePHP และ Codeigniter
  • REST API
 • Database
  • MySQL, mongoDB
 • Git, SVN Control
 • มีพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Docker Platform
 • ซอฟต์แวร์ด้านกราฟฟิก Adobe Photoshop, Adobe Flash และ Indesign

กำลังศึกษาและให้ความสนใจ
 • Android and iOS Mobile Application
 • Test Driven Development, Behavior-Driven Development
 • Advanced Docker Platform Development
Contact Tel : 087 660 4302
Email: supachai@outlook.com
logo_label

ระบบตอบคำถามผ่านสมาร์ตโฟนสำหรับการใช้งานในห้องสมุด

ตัวอย่างหน้าจอของระบบ (คลิกที่ภาพเพื่อเลื่อนดูแบบ Slide-show)

ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาสำหรับห้องสมุดประชาชน

ตัวอย่างหน้าจอของระบบ (คลิกที่ภาพเพื่อเลื่อนดูแบบ Slide-show)

ระบบค้นหาสายพันธุ์นกแก้ว

Budgerigar pedigree

logo_label

characterblox cctl  cm-hungry gdl W_logo

website_label

thaifood_website digital cmhg_website

ออกแบบและพัฒนา WordPress Theme

Screen Shot 2560-08-13 at 7.11.22 AM

pph

print_label

inside1outside1 inside2 outside2

print_label

kit1 kit2 longdoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s