ผลงาน

logo_label
ชื่อ-สกุล ศุภชัย วงค์มูล (บอม)
การศึกษา มัธยมศึกษา : โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
ปริญญาตรี : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ – นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อิสระ
ความสามารถและความถนัด – พัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ HTML5, CSS3, Javascript(jQuery,Angular.js), PHP (สามารถพัฒนาโดยใช้ Framework – Codeigniter, Laravel) และ MySQL
– ซอฟต์แวร์ด้านกราฟฟิก Adobe Photoshop, Adobe Flash และ Indesign
กำลังศึกษาและให้ความสนใจ Yii (PHP Framework), Node.js, MongoDB, การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบน Android

 

logo_label

ระบบตอบคำถามผ่านสมาร์ตโฟนสำหรับการใช้งานในห้องสมุด

ตัวอย่างหน้าจอของระบบ (คลิกที่ภาพเพื่อเลื่อนดูแบบ Slide-show)

ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาสำหรับห้องสมุดประชาชน

ตัวอย่างหน้าจอของระบบ (คลิกที่ภาพเพื่อเลื่อนดูแบบ Slide-show)

logo_label

characterblox cctl  cm-hungry gdl W_logo

website_label

thaifood_website digital cmhg_website

print_label

inside1outside1 inside2 outside2

print_label

kit1 kit2 longdoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s