สร้างกราฟแท่งแบบง่ายๆด้วย AV Barchart [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลทางสถิติ หากนำเสนอในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือยากต่อการมองเห็นภาพโดยรวมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ใน Dokwiki มี Plug-in อย่าง AV Barchart ที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลรูปแบบกราฟแท่งนั้นง่ายขึ้น โดยใช้คำสั่งในการสร้างเพียงไม่กี่บรรทัด

Read More »