[วันที่ 5] สแกนหนังสือด้วยเครื่อง BookDrive DIY

day5

วันที่ 23 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 17.00 น.

การฝึกงานตลอดทั้งวันนี้ กิจกรรมหลักที่ทำตลอดในทั้งวันคือการได้รับมอบหมายในการสแกนหนังสือจำนวน 2 เล่ม โดยเครื่อง BookDrive DIY ที่อยู่ภายในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยขั้นตอนหลักของการสแกนหนังสือมีดังต่อไปนี้Read More »