[วันที่ 13] Opensource Software

day13

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.oo – 12.00 น.

Opensource หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิด เป็นซอฟต์แวร์อีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมีแนวคิดหลักคือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างอิสระทั้งบุคคลทั่วไป หรือองค์กร และเปิดเผยซอร์สโค้ดเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตนเองและหน่วยงาน

ซอฟต์แวร์ Opensource และ Freeware แม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ และไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ซอฟต์แวร์ทั้ง 2 รูปแบบนี้ยังมีข้อแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยสิ่งที่ Freeware แตกต่างออกไปจาก Opensource คือการใช้งานคุณสมบัติบางส่วนอาจไม่เต็มรูปแบบเหมือน Opensource อาจมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่สามารถใช้งานได้ มีระยะเวลาในการจำกัดการใช้งาน หรือมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อสั่งซื้อซอฟต์แวร์ฉบับสมบรูณ์ อีกทั้ง Freeware ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งาน หรือแจกจ่ายเท่านั้นไม่มีการเปิดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับให้ผู้อื่นสามารถนำไปพัฒนาต่อได้เหมือนซอฟต์แวร์ OpensourecRead More »