คู่มือการใช้งาน Greenstone ฉบับประยุกต์

ตอนเรียนวิชา Library Automation ได้ลองเล่น ลองใช้งาน Greenstone เอามาทำคลังเก็บเอกสารดิจิทัล ท้ายเทอมมีการทำรายงานคู่มือการใช้งานเบื้องต้นด้วย เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาอ่านในภายหลัง เนื้อหาในรายงานคร่าวมีดังนี้

การสร้าง Collection ด้วย Greenstone Digital Library
1. ความต้องการพื้นฐานของระบบ
2. การเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับบรรณารักษ์และผู้จัดทำ Digital Collection
3. การสร้าง Collection และเพิ่มไฟล์เข้าสู่ Collection
4. การกำหนด Metadata ให้แก่ไฟล์ใน Collection
5. การกำหนดหมวดหมู่ย่อยใน Collection ด้วย Metadata
6. การ Build และแสดงตัวอย่าง Collection ที่สร้างขึ้น
7. การสร้างเมนูเพื่อจัดกลุ่มการแสดงผล Collection
8. การติดตั้ง Plug-in สำหรับการดึงสารบัญในไฟล์เอกสาร Word และ PDF
9. การเพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย เพลงและวิดีโอ
10. การปรับแต่งการแสดงผล
11. การส่งออก Collection เพื่อการใช้งานบน CD-Rom
การติดตั้งและใช้งาน Collection (มุมมองผู้ใช้งาน)
1. การติดตั้ง Collection ลงบนคอมพิวเตอร์
2. การใช้งานเบื้องต้น
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของ Greenstone Digital Library

ท่านใดสนใจดาวน์โหลดได้จาก ลิงก์ด้านล่างเลยครับ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน – re54lib287

[วันที่ 6] ทำ Bookmark ไฟล์ E-book และเรียนรู้เทคนิคการค้นหาในฐานข้อมูล

day6

วันที่ 24 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมของเช้าวันที่ 6 ของการฝึกงานเป็นงานที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 โดยการนำ ไฟล์ PDF ที่ผ่านขั้นตอนการสแกนโดยเครื่อง BookDrive DIY และไฟล์หน้าหนังสือทั้งหมดถูกนำมารวมกันไว้ในไฟล์เดียว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อจากนี้คือการใส่ Bookmark ของเนื้อหาแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการเพิ่ม Bookmark นั้นสามารถทำได้ผ่านซอฟต์แวร์สำหรับการอ่าน PDF โดยทั่วไป ที่มีคุณสมบัติในการแก้ไขข้อมูลของไฟล์ PDF ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดสอบในการเพิ่มได้แก่ Adobe Reader Pro, Foxit ReaderRead More »

[วันที่ 2] เรียนรู้การกำหนดรูปแบบเอกสารดิจิทัล และการสแกนหนังสือ

day2
วันที่ 18 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การจัดทำเอกสารดิจิทัลให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้เรื่องการจะทำเอกสารดิจิทัลให้ตรงตามแบบมาตรฐานของ สวทช. และใช้เครื่องที่มีอยู่ของซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ พี่เล็ก (วิทยากร) ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำรูปแบบของเอกสารให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ของแต่ละองค์กร ว่าความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอาจทำให้เอกสารดิจิตัลที่ถูกจัดทำขึ้นแล้วในอดีตหรือเอกสารที่กำลังทำขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน อาจไม่สามารถรองรับหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากนี้ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีแต่ละระบบที่แตกต่างกัน อาจทำให้เอกสารดิจิทัลที่ถูกจัดขึ้นไม่สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบเดียวกันก็อาจแสดงผลได้ผิดพลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทำเอกสารดิจิทัลในแต่ละครั้งจะต้องถูกกำหนดมาตรฐานขึ้น และใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ เพื่อให้เอกสารดิจิทัลที่จัดทำขึ้นนั้นมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และยังส่งผลดีต่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารชิ้นนั้นไปยังรูปแบบ (Format) อื่นๆ จะยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์ของเอกสารชิ้นนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดทำ ที่จัดทำเอกสารต้นฉบับขึ้นเพียงครั้งเดียวและสามารถเผยแพร่เอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นในหลายรูปแบบ และท้ายที่สุดยังช่วยให้ผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นRead More »