[วันที่ 12] งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 12 เป็นการเรียนรู้งานวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด โดยมีพี่ศตพล เป็นวิทยากรที่แนะนำงานในด้านนี้ โดยเริ่มต้นจากการอธิบายถึงทฤษฏีและหลักการพื้นฐานของการจัดหมวดหมู่และการบริหารทรัพยากรในห้องสมุด เช่นRead More »