สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 4 สร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงภายในและนอกเนื้อหา

การสร้าง e-book ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้ e-book มีส่วนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดยในซอฟต์แวร์ Sigil เองมีความสามารถในการช่วยผู้ใช้ให้สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงภายใน e-book และเชื่อมโยงออกไปยัง URL อื่น

การสร้าง Link ในซอฟต์แวร์ Sigil สามารถทำได้ 3 รูปแบบได้แก่ การสร้าง Link ภายใน e-book โดยอ้างอิงเป้าหมายจากชื่อไฟล์ และอ้างอิงโดยใช้ ID  ส่วนภายนอก e-book อ้างอิงโดยใช้ URL ของเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงRead More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 3 แทรกรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียลงใน e-book

จากบทความในตอนที่ 2 ที่ผู้เขียนได้อธิบายถึงการแทรก Heading และการดึง Heading มาสร้างเป็นรายการสารบัญ ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการแทรกรูป เพลง และวืดีโอลงใน e-book เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มากยิ่งกว่าเดิม

ข้อแนะนำ !การแทรกรูปภาพ เพลง และวิดีโอต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ของ e-book reader และเวอร์ชันของ EPUB ด้วย ผู้เขียนได้ทดสอบอ่าน e-book ที่จัดทำขึ้นบนซอฟต์แวร์อย่าง Calibre และ Adobe Digital Edition แต่ผลปรากฏว่าซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ยังไม่รองรับการแสดงผลไฟล์เพลง และวิดีโอ ในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ e-book reader แบบ Browser-based อย่าง EPUBReader บน Firefox สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ปกติ โดยรูปแบบไฟล์ที่รองรับจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เขียนได้ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านเครื่อง iPad ด้วยแอพลิเคชัน iBook ผลปรากฏว่าไฟล์มัลติมีเดียสามารถทำงานได้ แต่สามารถรองรับได้เพียง .mp4 และ .mp3 ส่วนบน Android ด้วยแอพลิเคชัน Moon+ Reader สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ได้ทั้ง .mp4 .ogg .WEBM ดังนั้นการแทรกไฟล์มัลติมีเดียผู้อ่านควรพิจารณาให้ดีก่อนแทรกลงเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา

Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 2 ใช้งาน Heading และสร้างสารบัญเนื้อหา

การนำ Heading มาใช้กำหนดส่วนประกอบของเอกสารถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เพราะ Heading จะเป็นส่วนที่ทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่า ส่วนไหนคือหัวข้อหลัก ส่วนไหนคือหัวข้อรอง และส่วนไหนคือเนื้อหา ในซอฟต์แวร์ Sigil การใช้ Heading นอกจากจะทำให้เห็นองค์ประกอบของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนแล้ว Heading ยังจะถูกนำมาใช้ในการสร้างสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้เร็วมากขึ้น โดยสารบัญที่จัดทำยังสามารถสร้างหัวข้อย่อยลงมาลดหลั่นตามระดับของ HeadingRead More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 1 แนะนำซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการใช้งานเบื้องต้น

หลังจากที่คุ้นเคยกับ e-book ในรูปแบบ EPUB มาบ้างพอสมควรแล้ว บทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Sigil โดยจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ และคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของซอฟต์แวร์ เริ่มแรกผู้เขียนแบ่งส่วนต่างๆ ของหน้าจอซอฟต์แวร์ เป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้

ch1_main_uiRead More »

แนะนำ e-book ในรูปแบบ EPUB

EPUB คืออะไร?

EPUB ย่อมาจาก Electronic Publication ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบเปิดอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร International Digital Publishing Forum (IDPF) มีนามสกุลไฟล์เป็น .epub

รูปแบบของหน้าแสดงเนื้อหาของ e-book ในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการแสดงเนื้อหาแบบไม่คงที่ (Reflowable Content) ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล มีลักษณะการบีบอัดไฟล์คล้าย .zip โดยภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ .xhtml ควบคุมการแสดงผลด้วย CSS และเก็บรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาด้วย XMLRead More »