Eventline สำหรับสร้าง Timeline ใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือพัฒนาการต่างๆ การถูกนำเสนอด้วยตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความจำเจหรือไม่น่าสนใจ ในทางกลับกันหากลองเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Timeline ก็จะช่วยเพิ่มให้ความน่าสนใจให้แก่ข้อมูลที่นำเสนอได้ในมากขึ้น

ใน Dokuwiki มี Plug-in ที่มีความสามารถในการนำข้อมูลแบบ Timeline โดยจะนำข้อมูลที่เขียนลงไปใน Dokuwiki มาพล็อตเป็นเส้นเวลา ของเหตุการณ์แต่ละช่วง โดยปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า EventlineRead More »