สร้าง EPUB จากเนื้อหาใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ใน Dokuwiki ผู้ใช้สามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่หน้าที่สร้างขึ้นในระบบเป็น e-book ในรูปแบบ EPUB ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างที่มีซอฟต์แวร์หรือแอพลิเคชัน e-book reader ด้วย Plug-in epub

Read More »

ฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube โดยปกติหากเป็นเว็บไซต์ทั่วไปๆ แล้วอาจทำการฝังคลิปวิดีโอโดยใช้ embed code ที่ Youtube จัดเตรียมไว้ให้ แต่หากต้องการทำใน Dokuwiki แล้ว Plug-in YouTube สามารถทำได้ง่ายกว่าเพียงคัดลอกรหัสวิด๊โอแล้วใส่เข้าไปในคำสั่งของ Plug-in เท่านี้ก็สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก Youtube มาแสดงผลได้แล้ว

Read More »

แสดงความคิดเห็นในหน้าเนื้อหาด้วย Discussion [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ถึงแม้ Dokuwiki จะเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ wiki ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาช่วยกันสร้างเนื้อหา แต่ในบางครั้งเนื้อหาบางส่วนเป็นเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องได้รับแก้ไข หรือเป็นเนื้อหาที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเนื้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้องแก้จะเนื้อหาเดิม แต่ควรจะเป็นการรับข้อคิดเห็นจากผู้อ่านเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ใน Dokuwiki มี Plug-in ชื่อ Discussion ที่สามารถเพิ่มช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละหน้า โดยการใส่คำสั่งของ Plug-in ลงไปในส่วนท้ายของเนื้อหาที่ต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น

Read More »

สร้างกราฟแท่งแบบง่ายๆด้วย AV Barchart [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลทางสถิติ หากนำเสนอในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือยากต่อการมองเห็นภาพโดยรวมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ใน Dokwiki มี Plug-in อย่าง AV Barchart ที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลรูปแบบกราฟแท่งนั้นง่ายขึ้น โดยใช้คำสั่งในการสร้างเพียงไม่กี่บรรทัด

Read More »

Eventline สำหรับสร้าง Timeline ใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือพัฒนาการต่างๆ การถูกนำเสนอด้วยตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความจำเจหรือไม่น่าสนใจ ในทางกลับกันหากลองเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Timeline ก็จะช่วยเพิ่มให้ความน่าสนใจให้แก่ข้อมูลที่นำเสนอได้ในมากขึ้น

ใน Dokuwiki มี Plug-in ที่มีความสามารถในการนำข้อมูลแบบ Timeline โดยจะนำข้อมูลที่เขียนลงไปใน Dokuwiki มาพล็อตเป็นเส้นเวลา ของเหตุการณ์แต่ละช่วง โดยปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า EventlineRead More »

การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki

แนวคิดการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ไม่แตกต่างไปจากการติดตั้ง Template ดังที่เคยอธิบายไว้แล้วในบทความ การติดตั้ง Template สำหรับ Dokuwiki โดยสิ่งที่แตกต่างออกไปจากการติดตั้ง Template คือ Plug-in สามารถได้ติดตั้งได้ผ่าน URL โดยตรง ดังนั้นในการสาธิตการติดตั้ง Plug-in ในครั้งนี้จะนำเสนอการติดตั้งทั้ง 2 วิธี

1. การติดตั้ง Plug-in แบบปกติ

1.1 เริ่มต้นโดยการเลือกดาวน์โหลด Plug-in จากเว็บไซต์ของทีมพัฒนา https://www.dokuwiki.org/plugins Plug-in ใน Dokuwiki จะถูกแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักได้แก่

  • Syntax plugins เพิ่มความสามารถในการประมวลผล syntax ของ Dokuwiki
  • Action plugins ทำงานร่วมกับ Core หลักของ Dokuwiki
  • Admin plugins เพิ่มคุณสมบัติการทำงานในส่วนของ Admin
  • Helper plugins ช่วยเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบหลัก
  • Render plugins เพิ่มความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบของ XHTML
  • Remote plugins Plug-in ทีทำงานร่วมกับ RemoteAPI
  • Auth plugins Plug-in สำหรับการยืนยันตัวตน (authentication modules)

Read More »

การติดตั้ง Template สำหรับ Dokuwiki

dokuwiki_template

หนึ่งความสามารถหลักของระบบจัดการองค์ความรู้อย่าง Dokuwiki ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบ หรือหน้าตาของระบบคือ ความสามารถในการปรับแต่ง Template ที่ผุ้ใช้สามารถติดตั้ง ออกแบบ หรือพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ของระบบ

การติดตั้ง Template ของ Dokuwiki มีแนวคิดและรูปแบบการทำงานคล้ายคลึงกับ CMS ทั่วไปๆ อย่าง Joomla หรือ WordPress จำนวนที่มีให้เลือกสรรอาจมีจำนวนให้เลือกน้อยกว่า แต่เพื่อการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ถือว่า Template ที่ Dokuwiki มีมาให้นั้นเพียงพอ และเหลือเฟือต่อการเลือกใช้งานRead More »

การติดตั้ง Dokuwiki

header_dokuwiki

Dokuwiki ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบออนไลน์โดยผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาหรือองค์ความรู้ Dokuwiki ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาษา PHP และใช้การเก็บข้อมูลเนื้อหาไว้ในไฟล์ข้อความ (Text file) ดังนั้นการติดตั้ง Dokuwiki ไว้ในคอมพิวเตอร์ Server ที่ใช้ในการทำงานจะต้องมีความสามารถในการรองรับการทำงานร่วมกับภาษา PHP ในปัจจุบัน Dokuwiki สามาทำงานได้ร่วมกับซอฟต์แวร์ Webserver ได้หลายตัวทั้ง Apache, Lighttpd, Nanoweb, IIS, nginx ฯลฯ โดยในการสาธิตการติดตั้งครั้งนี้จะทำการสาธิตการติดตั้ง Dokuwiki ภายใต้ซอฟต์แวร์ Webserver Apache ที่อยู่ในชุดติดตั้งซอฟต์แวร์แพ็กเก็จ Appserv เวอร์ชัน 2.5.10 ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 32 bits.Read More »