การเขียน Config สำหรับ CakePHP

เวลาเขียนโปรเจ็คที่มีต้องมีการใช้ค่ากลางร่วมกันหลายๆ โมดูล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทั้งตอน Dev และ Production เราจึงจำเป็นที่จะต้องแยกค่ากลางเหล่านี้ออกจาก code

ใน CakePHP มีไดเร็กทอรี่หลักสำหรับการเก็บ Config ทั้งหมดของระบบคือ app/Config 

cakephp_config

ในไดเร็กทอรี่นี้เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาอีก 1  ไฟล์เพื่อจัดเก็บ Config ทั้งหมด ในที่นี้สร้างไฟล์ configs.php

ภายในไฟล์ configs.php ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ค่าต่างๆ ที่ต้องการกำหนดจะต้องอยู่ภายใต้ตัวแปร $config ในรูปแบบ array ตัวอย่างดังรูปภาพด้านล่าง

cakephp_config2

การเรียกใช้ค่าจากไฟล์ configs.php ให้เรียกใช้ผ่านฟังก์ชัน load ของ class Configure  โดยวางไว้ในไฟล์ bootstrap.php ดังภาพ

cakephp_config3

การอ่านค่า Config สามารถเรียกผ่าน Configure::read หรือเพื่อให้ง่าย อาจเขียนเป็นฟังก์แยกขึ้นมาทำให้การเรียกใช้งานค่า Config ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s