รวบรวมคำสั่ง MySQL หลังจากกลับมาเขียนโดยไม่ใช้ CI

หลังจากที่ทำงานโดยใช้ CI มาโดยตลอดการ คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆ ในการจัดการฐานข้อมูลก็จะใช้คำสั่งสำเร็จรูปที่มากับ CI พอกลับมาเขียนอีกครั้ง ถึงกับต้องเปิดตำหรับ ตำรากันขึ้นมาใหม่เลยทีเดียว อีกแย่างถือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทำโปรเจ็คจบที่ในใจคิดว่าอยากจะเขียน pure php โดยไม่พึ่งพา framework ใดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนคำสั่งหรือฟังก์ชันที่รวบรวมได้มีดังนี้

 

เริ่มติดต่อฐานข้อมูล

mysql_connect(host,username,password);

หรือ

mysql_pconnect(….);

ช่วยให้การทำงานติดต่อ mysql ได้เร็วมากขึ้นเพราะหลังจากเริ่มติดต่อฐานข้อมูล จะเปิดการเชื่อมต่อไว้ตลอดเวลาโดยการใช้งาน mysql_pconnect จะต้องทำการตั้งค่า php.ini ในส่วน MySQL เป็น

[MySQL]
; Allow or prevent persistent links.
mysql.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
mysql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
mysql.max_links = -1

mysql_select_db(dbname);

mysql_query(“SET NAMES UTF8“) กำหนดให้รองรับภาษาไทยในฐานข้อมูล

 

เช็คการมีอยู่ของข้อมูล

$sql = “SELECT * FROM tb_name where fieldname = ‘data’ “;

return การมีอยู่ด้วยจำนวน โดยถ้าหากค่ามีมากกว่า 0 แน่นอนว่ามีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว เช็คโดยใช้ mysql_num_rows

$num_row =mysql_num_rows(mysql_query($sql));

 

เพิ่มข้อมูล

$sql = “INSERT INTO tb_name (id,name,telephone,….) VALUES (”,’supachai’,’0890000000′,…)”;

 

อัพเดทข้อมูล

$sql = “UPDATE tb_name SET field1=’data1′, field2=’data2′,… WHERE primaryfield = ‘data’ “;

 

ลบข้อมูล

$sql = “DELETE FROM tb_name WHERE primaryfield = ‘data’ “;

 

เรียกข้อมูลออกมาแสดง

$query = “SELECT * FROM tb_contect ORDER BY datecreated DESC “;
$result = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_array($result)){

$id = $row[‘id’];
$name = $row[‘name];…….

}

//mysql_fetch_arrayอ้างได้ทั้งแบบ Index และ ชื่อ field

สำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน เวลาล่วงเลยมาแสนยาวนานราวๆ 7 ชั่ว ล้าไปหมดทั้งร่างกายและสมอง

ราตรีสวัสดิ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s