เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และแอปพลิเคชัน Aurasma

Augmented Reality หรือเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือน สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการแทนที่วัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ

เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา และนำมาใช้บ้างแล้วในงานด้านต่างๆ แต่ความนิยมของเทคโนโลยีมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือหรือ Smart Phone เป็นไปอย่างก้าวกระโดดทำให้เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นที่แพร่หลายและเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของเทคโนโลยี Augmented Reality มีการประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์หลายๆ ส่วน เช่น กล้องถ่ายรูป เข็มทิศ GPS และ Accelerometer จากนั้นข้อมูลจะถูกนำมาประมวลผลในส่วนของซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลเพื่อเรนเดอร์ (Render) ภาพเสมือนที่สร้างขึ้นต่อผู้ใช้งาน นอกจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลตแล้ว ในปัจจุบันยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับเทคโนโลยี Augmented Reality อาทิ Eyeglasses เป็นการแสดงผลวัถถุเสมือนผ่านเลนส์ของแว่นตา หรือ Head-mounted ที่อยู่รูปแบบของหมวกนิรภัย เป็นต้น

การนำเทคโนโลยี Augmented Reality มาใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดึงดูความสนใจต่อผู้ที่พบเห็นและจำลองภาพสถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากโลกแห่งความเป็นจริง และ Augmented Reality สามารถพบเห็นการนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น

ในวิชาชีพด้านโบราณคดีมีการนำ Augmented Reality ใช้งานเพื่อจำลองอาคาร หรือสถานที่ในอดีตโดยอ้างอิงจากตำแหน่งและพื้นที่เดิมของอาคาร ในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมีการนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์งาน ที่นอกเหนือไปจากภาพ 2 มิติแบบเดิม โดยมีการเพิ่มลูกเล่นหรือมุมมองอื่นๆที่ศิลปินจินตนาการขึ้นมา

ararc (Small)

ภาพจาก http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/10/2012/2000-years-of-history-paris-in-3d

Eve_ballsandhouses (Small)

ภาพจาก http://asorblog.org/?p=4707

ด้านธุรกิจและการขาย ในด้านนี้เริ่มหันมาใช้ Augmented Reality เพื่อนำเสนอสินค้าและการขายที่สร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า โดยมีการประยุกต์เข้ากับ Smart phone เพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกนรูปถ่ายของสินค้าและแสดงข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมในรูปแบบวิดีโอ และสื่อ 3 มิติ หรือการนำมาใช้เพื่อจำลองการใช้งานสินค้านั้นๆ เช่น จำลองการสวมใส่เสื้อผ้า หรือเครื่องประดับบนร่างกายของลูกค้า เป็นต้น

Tissot-augmented-reality

ภาพจาก http://techstyles.com.au/tissots-virtual-watch-fitting-room/watches/

ด้านการแพทย์มีการนำประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดเพื่อแสดงข้อมูลอวัยวะของคนไข้แบบ Real-time เช่นการจำลองภาพเอกซเรย์ที่ได้จากการทำ Ultrasound เพื่อจำลองตำแหน่งของเนื้องอกภายในร่างกายของคนไข้

fraunhofer-MEVIS (Small)

ภาพจาก http://www.medgadget.com/2013/08/augmented-reality-ipad-app-guides-surgeons-during-tumor-removal.html

ในงานห้องสมุดมีการนำ Augmented Reality มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด การใช้ตรวจสอบหนังสือภายในชั้นหนังสือ หรือบริการแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุด

arinlibrary

ภาพจาก http://www.slideshare.net/EliotBoden/augmented-reality-in-the-library หน้า 6

และในการทหารถูกนำมาใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในสนามรบ เช่น การประมวลผลการสแกนวัตถุและบุคคลที่ต้องสงสัย หรือการจำลองแผนที่สนามรบแบบ 3 มิติโดยการแสดงผลได้แบบ 360 องศา

army_redcom

ภาพจาก http://placemarks.com/projects/defense_augmented_reality.html


ใช้งานและสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบ Augmented Reality ด้วยแอปพลิเคชัน Aurasma

จากการนำ Augmented Reality มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในบทความนี้จึงจะข้อยกตัวอย่างการนำมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ผ้่านแอปพลิเคชันบน Smart Phone อย่าง Aurasma ที่รองรับการทำงานทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยจะนำเสนอวิธีการใช้งานและการสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบ Augmented Reality บนระบบปฏิบัติการ iOS

ขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี

aurasma-1

แนวคิดของการทำสื่อนำเสนอในรูปแบบ Augmented Reality ด้วย Aurasma นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักได้แก่

1. Overlay คือส่วนที่แสดงผลเมื่อแอปพลิเคชันกำลัง Focus อยู่ในรูปภาพที่ผู้ใช้งานกำหนดให้เป็นภาพ Mark up

2. Trigger คือรูปภาพที่เป็น Mark up โดยเมื่อใดที่แอปพลิเคชัน Focus อยู่ที่ Trigger ส่วนที่เป็น Overlar จะแสดงผลขึ้นมา

ในแอปพลิเคชัน Aurasma เรียกทั้ง 2 ส่วนนี้รวมกันว่า Auras

concept

เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน มาแล้วผู้ใช้สามารถสแกนรูปภาพที่ถูกทำขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน Aurasma ในรูปตัวอย่างผู้เขียนได้จัดทำโดยใช้หน้าปกของหนังสือเป็นรูปภาพ Trigger เพื่อแสดง Animation รูปโลก 3 มิติ

aurasma12

ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบ Augmented Reality หรือ Auras (ศัพท์ที่ใช้เรียกสื่อนำเสนอในรูปแบบ AR ในแอปพลิเคชัน Aurasma) โดยใช้รูปภาพหรือสื่อมัลติมีเดียของตนเองโดยมีขั้นตอนดังต่อไป

เริ่มต้นให้กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างของหน้าจอ

aurasma-2

หน้าจอถัดมาให้กดที่ปุ่มบวก (+)

aurasma13

กดเลือก Device เพื่อสร้าง Overlay จากภาพถ่ายภายในเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม + ด้านบนขวาของหน้าจอ

aurasma-3

เลือกรูปภาพที่จะต้องการทำเป็น Overlay โดยในตัวอย่างใช้รูปภาพฟอร์แมต PNG เพื่อให้พื้นหลังของรูปภาพมีลักษณะที่โปร่งใส

[aurasma-4

กดที่รูปภาพที่เลือกเข้ามา และกด Select เพื่อใช้ภาพดังกล่าวเป็น Overlay

aurasma-5

ถ่ายภาพที่ต้องการให้เป็น Trigger โดยจะต้องให้วงกลมทับสีเขียว จึงจะสามารถ่ายภาพโดยปุ่มที่อยู่ถัดมาได้

aurasma-6

แอปพลิเคชันจะแสดงตัวอย่างเมื่อเกิดการแสดงผล Overlay ให้กดที่ปุ่ม > เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย

aurasma-8

ตั้งชื่อ Auras และกด Finish

aurasma-9

ทดสอบการใช้งานโดยกลับมาที่หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน Aurasma และ Focus กล้องไปยังตำแหน่งรูปภาพที่เป็น Trigger สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

aurasma14

Overlay ที่ปรากฏจะมีลักษณะการแสดงผลโดยการ Tracking กับ Trigger ทำให้เมื่อมีการหมุน หรือขยับมุมกล้องจะทำให้ Overlay บิดและหมุนในลักษณะเดียวกันกับ Trigger

aurasma-10

aurasma-11

นอกจากนี้แอปพลิเคชัน Aurasms ยังรอบรับ Overlay ในแบบที่เป็นวัตถุ 3 มิติ และไฟล์วิดีโอ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วน Aurasma Studio ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบ AR ทีหลากหลายและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม สามารถทดสอบใช้งานและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา http://www.aurasma.com

อ้างอิง

Augmented reality. (2014, พฤษภาคม 24). ใน Wikipedia, the free encyclopedia. สืบค้น จาก http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Augmented_reality&oldid=609951878
Augmented Reality เมื่อโลกเสมือนมาบรรจบกับความจริง. (ม.ป.ป.). Isriya Paireepairit. สืบค้น 31 พฤษภาคม 2014, จาก http://www.isriya.com/node/3109/augmented-reality

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s