เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และแอปพลิเคชัน Aurasma

Augmented Reality หรือเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือน สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการแทนที่วัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ

เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา และนำมาใช้บ้างแล้วในงานด้านต่างๆ แต่ความนิยมของเทคโนโลยีมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือหรือ Smart Phone เป็นไปอย่างก้าวกระโดดทำให้เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นที่แพร่หลายและเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของเทคโนโลยี Augmented Reality มีการประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์หลายๆ ส่วน เช่น กล้องถ่ายรูป เข็มทิศ GPS และ Accelerometer จากนั้นข้อมูลจะถูกนำมาประมวลผลในส่วนของซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลเพื่อเรนเดอร์ (Render) ภาพเสมือนที่สร้างขึ้นต่อผู้ใช้งาน นอกจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลตแล้ว ในปัจจุบันยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับเทคโนโลยี Augmented Reality อาทิ Eyeglasses เป็นการแสดงผลวัถถุเสมือนผ่านเลนส์ของแว่นตา หรือ Head-mounted ที่อยู่รูปแบบของหมวกนิรภัย เป็นต้น

การนำเทคโนโลยี Augmented Reality มาใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดึงดูความสนใจต่อผู้ที่พบเห็นและจำลองภาพสถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากโลกแห่งความเป็นจริง และ Augmented Reality สามารถพบเห็นการนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น
Read More »