สร้าง EPUB จากเนื้อหาใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ใน Dokuwiki ผู้ใช้สามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่หน้าที่สร้างขึ้นในระบบเป็น e-book ในรูปแบบ EPUB ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างที่มีซอฟต์แวร์หรือแอพลิเคชัน e-book reader ด้วย Plug-in epub

ค่าระบบพื้นฐาน
  • Apache/2.2.8 (Win32)
  • PHP/5.2.6
  • Dokuwiki 2013-12-08 “Binky”
  • [Plug-in] epub Plugin Last updated on 2013-02-11

[[เพื่อเข้าใจแนวคิดของการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ผู้เขียนแนะนำให้ลองศึกษาในบทความ การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ]]

Plug-in epub สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ Dokuwiki จาก URL  https://www.dokuwiki.org/plugin:epub หลักจากดาวน์โหลดมาแล้วขยายไฟลทั้งหมดไว้ภายใต้ Directory ที่เก็บ Plug-in ของ Dokuwiki

ข้อแนะนำ!!ไฟล์ในรูปแบบ .epub คือการบีบไฟล์ในรูปแบบเดียวกันกับ .zip โดยใช้ PHP ZipArchive class ดังนั้นการจะใช้งาน Plug-in epub ได้ Web server ที่ใช้งานอยู่นั้นจะต้องรองรับ PHP ZipArchive หากผู้อ่านใช้งาน Apache และ PHP เวอร์ชันเดียวกันกับผู้เขียนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งาน extension php_zip.dll โดยการนำเครื่องหมาย ; หน้าบรรทัดออกในไฟล์ php.ini

วิธีการใช้งาน Plug-in

1. การเริ่มต้นสร้าง EPUB ให้ผู้ใช้สร้างหน้าเนื้อหาภายใต้ namespace ชื่อ epub

ep_doku_1

2. เพิ่มหน้าเนื้อหาที่ต้องการใส่ลงไปใน EPUB ด้วย syntax <epub:[ชื่อ EPUB ]>…</epub> ดังตัวอย่าง

<epub:book-2>
epub:title
plugins:epub
html5
templates:monobook
</epub>

book-2 คือชื่อไฟล์ EPUB โดยผู้เขียนจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อไฟล์

ข้อความภายใต้ <epub>แต่ละบรรทัด คือ รายชื่อของหน้าเนื้อหาใน Dokuwiki โดยหากเนื้อหาอยู่ภายใต้ namespace จะต้องกำหนดชื่อ namespace และคั่นด้วยเครื่องหมายโคลอน (:) ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม save

3. ในหน้าแสดงเนื้อหาให้กด ปุ่ม Start เพื่อให้ Plug-in เริ่มสร้าง EPUB รอจนกระทั่งประมวลเสร็จ

ep_doku_2

4. ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด EPUB โดยลิงก์ที่ Plug-in สร้างขึ้นหลังจากการประมวลเสร็จสิ้น และในกรณีที่มีการเพิ่มหน้าและแก้ไขเนื้อหาผู้อ่านจะต้องกด Start อีกครั้งเพื่อให้ไฟล์ EPUB ที่สร้างขึ้นมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามที่ผู้อ่านได้แก้ไขไป

ep_doku_3 ep_doku_4

EPUB ที่เปิดโดยใช้ Add-on EPUBReader บน Mozilla Firefox

ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการสร้าง EPUB โดย Plug-in ของ Dokuwiki เพิ่มเติมได้จาก https://www.dokuwiki.org/plugin:epub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s