สร้าง EPUB จากเนื้อหาใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ใน Dokuwiki ผู้ใช้สามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่หน้าที่สร้างขึ้นในระบบเป็น e-book ในรูปแบบ EPUB ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างที่มีซอฟต์แวร์หรือแอพลิเคชัน e-book reader ด้วย Plug-in epub

Read More »