สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 4 สร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงภายในและนอกเนื้อหา

การสร้าง e-book ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้ e-book มีส่วนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดยในซอฟต์แวร์ Sigil เองมีความสามารถในการช่วยผู้ใช้ให้สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงภายใน e-book และเชื่อมโยงออกไปยัง URL อื่น

การสร้าง Link ในซอฟต์แวร์ Sigil สามารถทำได้ 3 รูปแบบได้แก่ การสร้าง Link ภายใน e-book โดยอ้างอิงเป้าหมายจากชื่อไฟล์ และอ้างอิงโดยใช้ ID  ส่วนภายนอก e-book อ้างอิงโดยใช้ URL ของเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยง

การสร้าง Link มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ก่อนการเริ่มสร้างจุด link ทุกครั้ง ผู้อ่านต้องแน่ใจว่าเป้าหมายที่ต้องการจะเชื่อมโยงมีอยู่แล้วภายใน e-book เช่นหากต้องการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เนื้อหาอื่นๆ ไฟล์เนื้อหานั้นต้องถูกสร้างขึ้นมาแล้ว หรือต้องการเชื่อมโยงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาในไฟล์อื่น ผู้ใช้จะต้องแน่ใจว่ามีการกำหนด ID ให้กับส่วนที่ต้องการเชื่อมโยงแล้ว

การสร้าง ID สามารถทำได้โดยการ Highlight ข้อความที่ต้องการให้เป็นเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงไป ผู้อ่านสามารถคลิกที่ปุ่ม Insert ID บน Main Toolbar หรือเมนู Insert > ID… พิมพ์ ID ในหน้าต่าง Insert ID และ กด OK

ch4_7

ch4_1

ในมุมมอง Book view อาจไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่หากอยู่ในมุมมอง Code view แล้ว จะเห็นว่ามี attribute id และ ชื่อ ID ที่พึ่งสร้างขึ้น

ch4_2

2. เมื่อแน่ใจแล้วว่ามีเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงไปแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการสร้างจุด link ซึ่งสามารถทำได้โดยการ Highlight ข้อความหรือเลือกส่วนที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่ม Insert Link บน Main Toolbar หรือ Insert > Link..

ch4_3

3. ในหน้าจอ Select Target หากต้องการเชื่อมโยงภายใน e-book ในช่อง Target in books ให้เลือกไฟล์เป้าหมายที่ต้องการเชื่อมไป ในขณะเดียวกันหาต้องการ link ไปยังส่วนที่สร้าง ID ไว้ ให้สังเกตชื่อของ ID ที่อยู่ตามหลังเครื่องหมาย # ในแต่ละชื่อไฟล์ แต่หากต้องการลิงก์ผ่าน URL ไปยังภายนอก e-book ให้ใส่ช่อง URL ลงในช่อง Target ด้านล่างของหน้าต่าง Select Target

ch4_4

4. เมื่อกดปุ่ม OK แล้วหากผู้อ่านอยู่ในมุมมอง Book view ข้อความที่สร้างเป็น link จะกลายเป็นสีน้ำเงินและถูกขีดเส้นไว้ใต้ข้อความ แต่หากอยู่ในมุมมอง Code view ข้อความที่ผู้ใช้เลือกจะอยู่ภายใต้ element <a> ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ch4_5

ภาพจุด link ในมุมมอง Book view

ch4_6

ภาพจุด link ในมุมมอง Code view

ch4_7

ในมุมมอง Book view ผู้อ่านสามารถคลิกที่ link เพื่อทดสอบการเชื่อมโยง และสามารถใช้ปุม Back เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้าที่ link มา

ch4_8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s