สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 3 แทรกรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียลงใน e-book

จากบทความในตอนที่ 2 ที่ผู้เขียนได้อธิบายถึงการแทรก Heading และการดึง Heading มาสร้างเป็นรายการสารบัญ ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการแทรกรูป เพลง และวืดีโอลงใน e-book เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มากยิ่งกว่าเดิม

ข้อแนะนำ !การแทรกรูปภาพ เพลง และวิดีโอต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ของ e-book reader และเวอร์ชันของ EPUB ด้วย ผู้เขียนได้ทดสอบอ่าน e-book ที่จัดทำขึ้นบนซอฟต์แวร์อย่าง Calibre และ Adobe Digital Edition แต่ผลปรากฏว่าซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ยังไม่รองรับการแสดงผลไฟล์เพลง และวิดีโอ ในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ e-book reader แบบ Browser-based อย่าง EPUBReader บน Firefox สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ปกติ โดยรูปแบบไฟล์ที่รองรับจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เขียนได้ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านเครื่อง iPad ด้วยแอพลิเคชัน iBook ผลปรากฏว่าไฟล์มัลติมีเดียสามารถทำงานได้ แต่สามารถรองรับได้เพียง .mp4 และ .mp3 ส่วนบน Android ด้วยแอพลิเคชัน Moon+ Reader สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ได้ทั้ง .mp4 .ogg .WEBM ดังนั้นการแทรกไฟล์มัลติมีเดียผู้อ่านควรพิจารณาให้ดีก่อนแทรกลงเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา

การแทรกรูปภาพและวิดีโอใน e-book

1. การเพิ่มไฟล์เข้าสู่ e-book สามารถทำได้ 2 ชองทางคือ ผ่านปุ่ม document-add_22px Add Existing File บนแท็บเมนู Main Toolbar จากนั้นเลือกไฟล์รูปภาพและมัลติมีเดียที่ต้องการแทรก  ไฟล์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ในไดเร็กทอรี่ของไฟล์แต่ละประเภท

ch3_1

หรือเพิ่มไฟล์โดยการคลิกขวา ที่ไดเรกทอรี่ของแต่ละประเภทไฟล์ แล้วเลือก Add Existing File เพื่อเลือกเพิ่มไฟล์ที่ผู้ใช้งานต้องการ

ch3_2

2. เมื่อเพิ่มไฟล์เข้ามา ไฟล์จะยังไม่ถูกแทรกเข้าไปในเนื้อหา ผู้ใช้จะต้องทำการแทรกไฟล์เข้าไปอีกครั้งโดยการคลิกที่ปุ่ม insert-image_22px Insert File บน Main Toolbar หรือไปที่ Insert > File… โดยไฟล์จะถูกแทรกเข้าไปยังตำแหน่งปัจจุบันของ cursor ในกรณีที่เป็นไฟล์รูปภาพและอยู่ในมุมมอง Book View ภาพที่แทรกเข้าไปจะปรากฏขึ้นมาทันที แต่หากเป็นเพลง หรือวิดีโอจะแสดงเพียงแค่ตัวอักษรของนามสกุลไฟล์เท่านั้น การทดสอบเล่นไฟล์ จะต้องทดสอบบน e-book reader เท่านั้น
ch3_3

การแสดงผลไฟล์มัลติมีเดียที่เป็นรูปภาพในมุมมอง Book View
ch3_4

การแสดงผลไฟล์มัลติมีเดียประเภทเพลง และวิดีโอในมุมมอง Book view
ch3_5

การแสดงผลไฟล์มัลติมีเดียใน ผ่าน Add-on EPUBReader ใน เว็บเบราเซอร์ Firefox
ch3_6

การแสดงผลไฟล์มัลติมีเดีย ผ่านแอพลิเคชัน iBook บน iPad
ch3_7

การแสดงผลไฟล์มัลติมีเดียใน e-book reader ที่ไม่รองรับ

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นการแทรกไฟล์มัลติมีเดียประเภทเพลง หรือวิดีโอลงในเนื้อหา ผู้อ่านควรพิจารณาให้ดี หากมีความจำเป็นในการแสดงเพลง หรือวิดีโออาจมีการสร้างเป็นลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์มัลติมีเดียเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหา และแก้ปัญหาการไม่แสดงผลของไฟล์มัลติมีเดียได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s