[วันที่ 17-18] การจัดทำ QR Code ตัวเล่ม

day1718

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00

เช้าวันที่ 17 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้งานการจัดทำ QR Code เพื่อใช้ในงานบริการยืมคืน โดยมีพี่วลัยภรณ์  เป็นผู้ให้การบรรยาย พี่วลัยภรณ์ อธิบายให้ฟังว่า หนังสือทุกเล่มที่ทำการวิเคราะห์และให้เลขหมู่แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำ QR Code ซึ่งจะจัดทำด้วยกัน 2 รูปแบบคือ QR Code สำหรับการให้บริการยืมคืน และ QR Code สำหรับเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ แต่ในปัจจุบันจะจัดทำเพียงแค่ QR Code สำหรับบริการยืมคืนเท่านั้น เพราะ QR Code ที่เก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมยังไม่ถูกนำไปใช้งานมากนัก ขั้นตอนของการจัดทำ QR Code สำหรับบริการยืมคืนมีดังต่อไปนี้Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 3 แทรกรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียลงใน e-book

จากบทความในตอนที่ 2 ที่ผู้เขียนได้อธิบายถึงการแทรก Heading และการดึง Heading มาสร้างเป็นรายการสารบัญ ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการแทรกรูป เพลง และวืดีโอลงใน e-book เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มากยิ่งกว่าเดิม

ข้อแนะนำ !การแทรกรูปภาพ เพลง และวิดีโอต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ของ e-book reader และเวอร์ชันของ EPUB ด้วย ผู้เขียนได้ทดสอบอ่าน e-book ที่จัดทำขึ้นบนซอฟต์แวร์อย่าง Calibre และ Adobe Digital Edition แต่ผลปรากฏว่าซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ยังไม่รองรับการแสดงผลไฟล์เพลง และวิดีโอ ในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ e-book reader แบบ Browser-based อย่าง EPUBReader บน Firefox สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ปกติ โดยรูปแบบไฟล์ที่รองรับจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เขียนได้ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านเครื่อง iPad ด้วยแอพลิเคชัน iBook ผลปรากฏว่าไฟล์มัลติมีเดียสามารถทำงานได้ แต่สามารถรองรับได้เพียง .mp4 และ .mp3 ส่วนบน Android ด้วยแอพลิเคชัน Moon+ Reader สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ได้ทั้ง .mp4 .ogg .WEBM ดังนั้นการแทรกไฟล์มัลติมีเดียผู้อ่านควรพิจารณาให้ดีก่อนแทรกลงเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา

Read More »