สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 2 ใช้งาน Heading และสร้างสารบัญเนื้อหา

การนำ Heading มาใช้กำหนดส่วนประกอบของเอกสารถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เพราะ Heading จะเป็นส่วนที่ทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่า ส่วนไหนคือหัวข้อหลัก ส่วนไหนคือหัวข้อรอง และส่วนไหนคือเนื้อหา ในซอฟต์แวร์ Sigil การใช้ Heading นอกจากจะทำให้เห็นองค์ประกอบของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนแล้ว Heading ยังจะถูกนำมาใช้ในการสร้างสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้เร็วมากขึ้น โดยสารบัญที่จัดทำยังสามารถสร้างหัวข้อย่อยลงมาลดหลั่นตามระดับของ Heading

การเพิ่ม Heading ให้กับเนื้อหาสามารถทำได้ผ่านเครื่องมือในแท็บ Formatting Toolbar

ch1_2_1

โดยหากต้องการให้ข้อความหรือเนื้อหาในส่วนไหนเป็น Heading ให้ทำการ Highlight ข้อความในส่วนนั้น แล้วเลือกระดับของ Heading ที่ต้องการ หรือในส่วนของ Code view ผู้ใช้งานสามารถใช้ element <h[1-6]>…</h[1-6]> วางไว้ระหว่างข้อความที่ต้องการ

ch2_1

ฺการใส่ Heading ในมุมมอง Book View

ch2_2

ฺการใส่ Heading ในมุมมอง Code View

หลังจากกำหนด Heading ให้เนื้อหาใน e-book แล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการสร้างสารบัญของ e-book โดยจะนำเอาหัวข้อในระดับ Heading 1 มาแสดงเป็นรายการสารบัญ

การสร้างรายการสารบัญสามารถทำได้ 3 ทางคือกดปุ่ม Generate Table of Contents ใน Main Toolbar

ch2_3

หรือไปที่ View > Table of Contents >Generate Table of Contents และโดยการกดปุม Ctrl+T

ch2_4

เมื่อหน้าต่าง Generate Table of Contents ปรากฏ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะให้หัวข้อไหนบ้างปรากฏในหน้ารายการสารบัญ โดยหากไม่ต้องการให้หัวข้อไหนปรากฏในรายการสารบัญสามารถคลิกตรงช่อง Include ด้านหลังของหัวข้อนั้น หรือผู้ใช้สามารถเลือกให้ปรากฏเฉพาะหัวข้อในระดับใดระดับหนึ่ง ได้จาก Drop down Select headings to include in TOC ด้านล่างของหน้าต่าง ในตัวอย่างเลือกเป็น Up to level 1 เพื่อนำเฉพาะหัวห้อในระดับ Heading 1 มาแสดงเป็นสารบัญ จากนั้น กด OK

ch2_5

เมื่อซอฟต์แวร์สร้างรายการสารบัญเสร็จแล้ว ด้านขวาจะปรากฏหน้าต่าง Table of Contents เพื่อแสดงสารบัญที่สร้างทั้งหมดภายใน e-book และการแก้ไขข้อความในหัวข้อต่างๆ ซอฟต์แวร์จะไม่เปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะต้องทำการ Generate เองอีกครั้งตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมา

ch1_5

เมื่อนำ e-book ที่บันทึกเสร็จแล้วไปเปิดด้วย e-book reader สารบัญจะปรากฏในแท็บเมนูด้านข้างของ e-book โดยในตัวอย่างนี้ผู้เขียนเปิด e-book โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Mozilla Firefox ผ่าน Add-on EPUBReader

ch2_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s