สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 1 แนะนำซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการใช้งานเบื้องต้น

หลังจากที่คุ้นเคยกับ e-book ในรูปแบบ EPUB มาบ้างพอสมควรแล้ว บทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Sigil โดยจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ และคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของซอฟต์แวร์ เริ่มแรกผู้เขียนแบ่งส่วนต่างๆ ของหน้าจอซอฟต์แวร์ เป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้

ch1_main_ui

ส่วนที่ 1 Main Menu

Main Menu คือส่วนที่อยู่บนสุดของหน้าจอซอฟต์แวร์ ในส่วนนี้เป็นการเรียกใช้เครื่องมือ และคุณสมบัติต่างๆ ของระบบประกอบไปด้วย 9 ส่วนได้แก่

 1. File เป็นเมนูพื้นฐานในการในการจัดการ e-book ที่กำลังสร้าง ประกอบไปด้วยเมนูหลักๆ เช่น การสร้างเอกสารในหน้าใหม่ (New), การเปิดไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว (Open), การเพิ่มหน้า (Add), การบันทึก (Save) และการพิมพ์เนื้อหาออกทาง Printer (Print)
 2. Edit เมนูแก้ไขในส่วนของเนื้อหา, การแบ่งเนื้อหา, และตั้งค่าระบบ (Preferences)
 3. Insert เมนูสำหรับเพิ่มส่วนประกอบของเนื้อหา เช่น ไฟล์ หรือสร้างจุดเชื่อมโยงของเนื้อหา
 4. Format เมนูสำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเนื้อหาในแต่ละหน้า
 5. Search เมนูสำหรับค้นหาและแทนที่เนื้อหาภายใน e-book
 6. Tools เมนูเครื่องมือสำหรับการเพิ่ม และจัดการส่วนประกอบของหนังสือ เช่น เมนูสำหรับสร้างสารบัญ สร้าง Index ตรวจสอบ HTML Syntax ลบไฟล์มัลติมีเดียที่ไม่ถูกใช้งาน เป็นต้น
 7. View เมนูจัดการมุมมองและการแสดงผลของซอฟต์แวร์ เช่นการสลับจากโหมดระหว่าง ฺBook view กับ Code View, การแสดงหน้าตัวอย่าง และการเลือกเพื้อเปิดปิดการแสดงผลบางส่วนของซอฟต์แวร์
 8. Windows เมนูจัดการ Tab และ File
 9. Helps เมนูเพื่อการเชื่อมโยงไปยังส่วนแสดงความช่วยเหลือ คู่มือการสอนการใช้งาน ฯ

 

ส่วนที่ 2 Main Toolbar

ch1_1

Main Toolbar เป็นส่วนแสดง Shortcut ของเมนูหลักที่ถูกใช้งานเป็นประจำ ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งค่าปกติจะประกอบไปด้วย

ch1_1_1

 • New สร้างไฟล์ใหม่
 • Open เปิดไฟล์
 • Add Existing Files เพิ่มไฟล์ที่มีอยู่ภายในเครื่อง
 • Save บันทึกไฟล์

ch1_1_2

 • Undo กลับไปยังการกระทำล่าสุด
 • Redo ไปยังการกระทำก่อนหน้า
 • Cut ตัด
 • Copy คัดลอก
 • Paste วาง
 • Find & Replace ค้นหา และ แทนที่คำค้น

ch1_1_3

 • Book view มุมมองการแก้ไขแบบ WYSIWYG
 • Code view มุมมองการแก้ไขแบบ HTML Code

ch1_1_4

 • Split At Cursor แยกเนื้อหาเป็น 2 ไฟล์จากตำแหน่ง Cursor ปัจจุบัน
 • Insert File แทรกไฟล์ที่นำเข้าลงในเนื้อหา
 • Insert Special Character แทรกอักขระพิเศษ
 • Insert ID แทรก ID เพื่อสร้างจุดเชื่อมโยง
 • Insert Link สร้างจุดเชื่อมโยง

ch1_1_5

 • Back กลับสู่หน้าก่อนหน้าในกรณีที่มีการคลิกจากจุดเชื่อมโยง
 • Donate ช่วยเหลือนักพัฒนา
 • Metadata Editor แก้ไข Metadata
 • Generate Table of Contents สร้างสารบัญ
 • Next Misspelled Word ตรวจสอบคำผิด
 • Validate EPUB With FlightCrew ตรวจสอบ HTML Syntax

 

ส่วนที่ 3 Formatting Toolbar

ch1_2

Formatting Toolbar เป็นส่วนแสดงปุ่ม Shortcut สำหรับคุณสมบัติการจัดรูปแบบของเนื้อหา ค่าปกติที่ซอฟต์แวร์กำหนดมาให้มีดังต่อไปนี้

ch1_2_1

ปุ่มกำหนด Heading ของข้อความตั้งแต่ Heading ระดับ 1-6 และข้อความปกติ (Normal paragraph)

ch1_2_2

 • Bold ตัวหนา
 • Italic ตัวเอียง
 • Underline ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
 • Strikethrough ขีดกลางตัวอักษร
 • Subscript ตัวห้อย
 • Superscript ตัวยก

ch1_2_3

 • Align Left จัดตำแหน่งข้อความชิดซ้าย
 • Center Format จัดตำแหน่งข้อความตรงกลาง
 • Align Right จัดตำแหน่งข้อความชิดขวา
 • Justify จัดตำแหน่งข้อความให้เท่ากันซ้าย/ขวา

ch1_2_4

 • Bulleted List ลิสต์แบบไม่มีการเรียงลำดับ
 • Numbered List ลิสต์แบบเรียงลำดับตัวเลข

ch1_2_5

 • Decrease Indent เพิ่มย่อหน้า
 • Increase Indent ลดย่อหน้า

ch1_2_6

 • Lowercase เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดเป็นพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษ
 • Uppercase เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดเป็นพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
 • Propercase เปลี่ยนตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของแต่ละคำ
 • Capitalise เปลี่ยนตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 

ส่วนที่ 4 ฺBook Browser

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงไดเร็กทอรี่และไฟล์ทั้งหมดของ e-book ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม/ลบ และกำหนดคุณสมบัติของแต่ละหน้าได้ด้วยตนเอง การเรียกใช้งานและปิดส่วน Book Browser สามารถกำหนดได้จากเมนู View > Book Browser หรือกดปุ่ม Alt+F11

ch1_3

 

ส่วนที่ 5 Editor

ส่วนของการจัดการเนื้อหาหรือ Editor โดยสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบของ Book view ซึ่งเป็น Editor แบบ WYSIWYG ผู้ใช้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำกับรูปแบบของเนื้อหา และ Code view มุมมองของการจัดการเนื้อหาแบบการใช้งานโค้ด HTML ด้านบนของส่วน Editor เป็น  Tab ของหน้าเอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ ผู้ใช้สามารถสลับรูปแบบของ Editor แบบ ฺBook view และ Code view ได้ในเมนู View 

ch1_4_1

ch1_4_2

 

ส่วนที่ 6 Table of content

ส่วนแสดงสารบัญของ e-book โดยจะแสดงลิสต์ของสารบัญที่ได้จากการสร้าง Tools > Table of Contents > Generate Table of Contents ผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเข้าไปยังแก้ไขหน้าเนื้อหาแต่หน้า หากไม่ปรากฏส่วนนี้ในตอนเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์สามารถเปิด/ปิด การแสดงผลได้จากเมนู View > Table of Contents

ch1_5

 

ส่วนที่ 7 Status Bar

ในมุมมอง Code view ในส่วนนี้จะแสดงบรรทัดและคอลัมน์ที่ตำแหน่ง cursor ปัจจุบัน และแท็บเมนูย่อ/ขยาย (Zoom) ขนาดของหน้าเนื้อหา

ch1_6

7 ส่วนหลักที่ผู้เขียนแนะนำไว้ในบทความนี้ เป็นส่วนการใช้งานหลักพื้นฐานที่ผู้ใช้ทุกท่านต้องทราบและเรียนรู้ก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์ ในบทความตอนต่อๆ ไปผู้เขียนจะนำเสนอการใช้งานส่วนต่างๆ ที่ละเอียดมากขึ้น เช่น การเพิ่มรูปภาพและสื่อมัลติมีเดียลงใน e-book การสร้างหน้าปก การเพิ่มฟอนต์อื่นๆ การสร้างสารบัญเนื้อหา ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถผลิตและจัดทำ e-book ในรูปแบบ EPUB ได้ด้วยตนเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s