สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 2 ใช้งาน Heading และสร้างสารบัญเนื้อหา

การนำ Heading มาใช้กำหนดส่วนประกอบของเอกสารถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เพราะ Heading จะเป็นส่วนที่ทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่า ส่วนไหนคือหัวข้อหลัก ส่วนไหนคือหัวข้อรอง และส่วนไหนคือเนื้อหา ในซอฟต์แวร์ Sigil การใช้ Heading นอกจากจะทำให้เห็นองค์ประกอบของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนแล้ว Heading ยังจะถูกนำมาใช้ในการสร้างสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้เร็วมากขึ้น โดยสารบัญที่จัดทำยังสามารถสร้างหัวข้อย่อยลงมาลดหลั่นตามระดับของ HeadingRead More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 1 แนะนำซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการใช้งานเบื้องต้น

หลังจากที่คุ้นเคยกับ e-book ในรูปแบบ EPUB มาบ้างพอสมควรแล้ว บทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Sigil โดยจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ และคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของซอฟต์แวร์ เริ่มแรกผู้เขียนแบ่งส่วนต่างๆ ของหน้าจอซอฟต์แวร์ เป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้

ch1_main_uiRead More »

แนะนำ e-book ในรูปแบบ EPUB

EPUB คืออะไร?

EPUB ย่อมาจาก Electronic Publication ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบเปิดอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร International Digital Publishing Forum (IDPF) มีนามสกุลไฟล์เป็น .epub

รูปแบบของหน้าแสดงเนื้อหาของ e-book ในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการแสดงเนื้อหาแบบไม่คงที่ (Reflowable Content) ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล มีลักษณะการบีบอัดไฟล์คล้าย .zip โดยภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ .xhtml ควบคุมการแสดงผลด้วย CSS และเก็บรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาด้วย XMLRead More »