ฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube โดยปกติหากเป็นเว็บไซต์ทั่วไปๆ แล้วอาจทำการฝังคลิปวิดีโอโดยใช้ embed code ที่ Youtube จัดเตรียมไว้ให้ แต่หากต้องการทำใน Dokuwiki แล้ว Plug-in YouTube สามารถทำได้ง่ายกว่าเพียงคัดลอกรหัสวิด๊โอแล้วใส่เข้าไปในคำสั่งของ Plug-in เท่านี้ก็สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก Youtube มาแสดงผลได้แล้ว

ค่าระบบพื้นฐาน
  • Apache/2.2.8 (Win32)
  • PHP/5.2.6
  • Dokuwiki 2013-12-08 “Binky”
  • [Plug-in] YouTube Last updated on 2008-04-05

[[เพื่อเข้าใจแนวคิดของการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ผู้เขียนแนะนำให้ลองศึกษาในบทความ การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ]]

การติดตั้งสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Dokuwiki ผ่าน URL https://www.dokuwiki.org/plugin:youtube และขยายไฟล์ไปยัง Directory ของ Plug-in

youtube_1

หรือติดตั้งผ่าน Plug-in Management ด้วย URL http://symplus.edu-wiki.org/_media/computer/source/youtube.zip?cache=nocache 

youtube_2


วิธีการใช้งาน Plug-in

การแทรกคลิปวิดีโอในหน้าเนื้อหานั้นสามารถทำได้ผ่านคำสั่ง {{youtube>(command):(ID code)|(title)}}

Command คำสั่งกำหนดการแสดงผลคลิปวิดีโอ
link แสดงลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังวิดีโอ
small แสดงช่องเล่นวิดีโอขนาดเล็ก
medium แสดงช่องเล่นวิดีโอขนาดกลาง
large แสดงช่องเล่นวิดีโอขนาดใหญ่

ID code คือ รหัสของวิดีโอ โดยจะปรากฏในส่วนของ URL ของวิดีโอ เช่น http://www.youtube.com/watch?v=d3_p879ONHc 

Title คือ การกำหนดชื่อเรื่องให้กับคลิปวิดีโอ

ตัวอย่างคำสั่ง

{{youtube>large:d3_p879ONHc|CodeIgniter Tutorials: Introduction to CodeIgniter}}

ผลลัพธ์การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

youtube_3

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกตำแหน่งการจัดวางวิด๊โอโดยการเพิ่มช่องว่าง ข้างหน้าและหลังคำสั่ง (เครื่องหมาย ^ แทนตำแหน่งช่องว่าง) เช่น

ชิดขวา

{{^youtube>link:d3_p879ONHc|CodeIgniter Tutorials: Introduction to CodeIgniter}}

ชิดซ้าย

{{youtube>small:d3_p879ONHc|CodeIgniter Tutorials: Introduction to CodeIgniter ^}}

ตรงกลาง

{{^youtube>large:d3_p879ONHc|CodeIgniter Tutorials: Introduction to CodeIgniter^}}

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Plug-in ได้ที่ https://www.dokuwiki.org/plugin:youtube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s