แสดงความคิดเห็นในหน้าเนื้อหาด้วย Discussion [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ถึงแม้ Dokuwiki จะเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ wiki ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาช่วยกันสร้างเนื้อหา แต่ในบางครั้งเนื้อหาบางส่วนเป็นเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องได้รับแก้ไข หรือเป็นเนื้อหาที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเนื้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้องแก้จะเนื้อหาเดิม แต่ควรจะเป็นการรับข้อคิดเห็นจากผู้อ่านเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ใน Dokuwiki มี Plug-in ชื่อ Discussion ที่สามารถเพิ่มช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละหน้า โดยการใส่คำสั่งของ Plug-in ลงไปในส่วนท้ายของเนื้อหาที่ต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น

ค่าระบบพื้นฐาน
 • Apache/2.2.8 (Win32)
 • PHP/5.2.6
 • Dokuwiki 2013-12-08 “Binky”
 • [Plug-in] Discussion Plugin updated on 2013-10-29

[[เพื่อเข้าใจแนวคิดของการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ผู้เขียนแนะนำให้ลองศึกษาในบทความ การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ]]

Plug-in Discussion สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Dokuwiki ผ่าน URL https://www.dokuwiki.org/plugin:discussion จากนั้นขยายไฟล์ไปยัง Directory ของ Plug-in โดยใช้ชื่อ Directory ว่า Discussion

discussion_1

เข้ามาในส่วน Admin > Configuration Settings เพื่อตั้งค่าการแสดงผลช่องแสดงความคิดเห็น

 • discussion section on every page by default – อนุญาติให้แสดงช่องแสดงความคิดเห็นในทุกๆ หน้า
 • allow comments by unregistered users – อนุญาติให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นได้
 • allow guests to read comments – อนุญาติให้คนทั่วไปอ่านความคิดเห็นได้
 • link commenters name with e-mail – ลิงก์ไปยังผู้แสดงความคิดเห็นด้วย e-mail
 • use avatar user images for comments – แสดงรูปภาพประจำตัวของผู้แสดงความคิดเห็น
 • allow users to enter an URL – อนุญาตให้ผู้แสดงความคิดเห็นแทรก URL ได้
 • allow users to enter a postal address – อนุญาตให้ผู้แสดงความคิดเห็นกรอกที่อยู่
 • allow admins to set all fields for import – แสดงช่องให้ Admin กรอกข้อมูลก่อนแสดงความคิดเห็น
 • use coComment comment tracking – ใช้งาน coComment 
 • allow wiki syntax in comments – อนุญาติให้ใช้ wiki syntax ในการแสดงความคิดเห็น
 • enable/disable subscribe to comments – เปิดปิดการใช้งานติดความคิดเห็น
 • list newest comments first – ความคิดเห็นใหม่กว่าไว้บนสุด
 • moderate new comments – กรองความคิดเห็นที่เข้ามาใหม่ก่อนแสดงผลล
 • allow threading of comments – อนุญาติให้มีการแสดงความคิดเห็นกันแบบลำดับชั้น หรือ Reply ความคิดเห็นกันเป็นทอดๆ
 • display real name instead of user name of registered wiki users – แสดงชื่อจริงแทนชื่อที่ลงทะเบียนในระบบ
 • position of the new thread form – ตำแหน่งใหม่ของความคิดเห็นที่ใหม่กว่า
 • Enable button for toggling the visibility of the discussion section – เปิด/ปิดการใช้งานปุ่ม toggle
 • Comma-separated list of moderator groups (equal to DokuWiki-Manager permission level) – กำหนดชื่อ Modulater ในการจัดการความคิดเห็นแยกชื่อโดย Comma(,)

การปรับแแต่งให้เหมาะสมขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยการสาธิตครั้งนี้ผู้เขียนจะให้แสดงช่องความคิดเห็นในหน้าที่กำหนด อนุญาตให้ผู้อ่านทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องลงทะเบียน อีกทั้งยังสามารถใส่ URL หรือข้อมูลที่จำเป็นได้ลงไปในความคิดเห็นผู้เขียนจะตั้งค่าของ Plug-in ดังภาพด้านล่าง

discussion_2


วิธีการใช้งาน Plug-in

การแสดงช่องความคิดเห็น ทำได้ง่ายเพียงว่างคำสั่ง

~~DISCUSSION~~

ลงไปในส่วนท้ายของเนื้อหา เพียงเท่านี้ผู้อ่านทุกคน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาร่วมกัน

discussion_3

ความคิดเห็นทั้งหมดในระบบสามารถจัดการได้ ผ่านส่วนที่เรียกว่า Moderate Discussions โดยสามารถเลือกแสดง ซ่อน หรือลบความคิดเห็นทั้งหมดภายในระบบได้

discussion_4

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ  Plug-in ได้ที่ https://www.dokuwiki.org/plugin:discussion

One thought on “แสดงความคิดเห็นในหน้าเนื้อหาด้วย Discussion [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s