สร้างกราฟแท่งแบบง่ายๆด้วย AV Barchart [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลทางสถิติ หากนำเสนอในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือยากต่อการมองเห็นภาพโดยรวมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ใน Dokwiki มี Plug-in อย่าง AV Barchart ที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลรูปแบบกราฟแท่งนั้นง่ายขึ้น โดยใช้คำสั่งในการสร้างเพียงไม่กี่บรรทัด

ค่าระบบพื้นฐาน
  • Apache/2.2.8 (Win32)
  • PHP/5.2.6
  • Dokuwiki 2013-12-08 “Binky”
  • [Plug-in] AV Bar Chart Plugin Last updated on 2013-02-25

[[เพื่อเข้าใจแนวคิดของการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ผู้เขียนแนะนำให้ลองศึกษาในบทความ การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ]]

การติดตั้ง Plug-in AV Barchart สามารถทำได้ทั้งสองวิธีคือการดาวน์โหลดจากตัว Plug-in ผ่าน URL https://www.dokuwiki.org/plugin:avbarchart จากนั้นขยายไฟล์ทั้งหมดไว้ผ่านใต้ Directory ที่จัดเก็บ Plug-in ของ Dokuwiki

avbarchart_1

หรืออีกวิธีหนึ่งคือการดาวน์โหลดผ่าน Plugin Management โดยเข้าไปยังส่วน Admin > Manage Plugin จากนั้นวาง URL http://syntaxseed.com/downloads/plugin-avbarchart.zip ลงในช่อง Download and install a new plugin และกด Download

avbarchart_2


วิธีการใช้งาน Plug-in AV Barchart

การสร้างกราฟแท่งสามารถใช้คำสั่ง <barchart>…</barchart> ในการสร้างกราฟแท่งแต่ละชุด

ตัวอย่างการใช้งาน

<barchart>1000|A:500,B:50,C:250,D:1000</barchart>

  • ค่าแรก (ในตัวอย่างคือ 1000) คือค่าข้อมูลที่มากที่สุดของกราฟนั้น
  • ค่าที่อยู่หลังเครื่องหมาย | คือข้อมูลแต่ละชุดถูกแยกโดยเครื่องหมาย comma (,) และในแต่ชุดหน้าเครื่องหมาย colon(:) คือค่าของที่แสดงข้อมูลในแกน X หลังเครื่องหมายคือค่าของข้อมูลในแกน Y

avbarchart_3

การตั้งค่าการแสดงผลกราฟ

การตั้งค่าขนาดความกว้าง สีของแท่งกราฟ ความสูงที่มากที่สุดของกราฟ หรือขนาดอักษร สามารถปรับแต่งได้ในไฟล์ syntax.php ซึ่งอยู่ภายใต้ Directory [dokuwiki]/lib/plugins/avbarchart

// ********* CHART CONFIG SETTINGS *************
var $barWidth = 25; //ขนาดความกว้างของแท่งกราฟหน่วยเป็น pixel.
var $barColor = “#ccccff”; //สีของแท่งกราฟ.
var $fontSize = “8pt;”; //ขนาดของตัวอักษร.
var $maxPxHeight = “200”; //ความสูงสูงสุดของพื้นที่แสดงกราฟ.// *********************************************

สำหรับผู้เขียนแล้ว AV Barchart เป็น Plug-in ที่มีขนาดเล็ก และใช้งานง่าย ถึงแม้จะรองรับเพียงแค่กราฟแท่งเท่านั้น แต่รูปแบบการใช้งานหรือ syntax สามารถทำได้ได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการนำเสนอกราฟแท่งพร้อมข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s