แสดงความคิดเห็นในหน้าเนื้อหาด้วย Discussion [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ถึงแม้ Dokuwiki จะเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ wiki ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาช่วยกันสร้างเนื้อหา แต่ในบางครั้งเนื้อหาบางส่วนเป็นเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องได้รับแก้ไข หรือเป็นเนื้อหาที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเนื้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้องแก้จะเนื้อหาเดิม แต่ควรจะเป็นการรับข้อคิดเห็นจากผู้อ่านเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ใน Dokuwiki มี Plug-in ชื่อ Discussion ที่สามารถเพิ่มช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละหน้า โดยการใส่คำสั่งของ Plug-in ลงไปในส่วนท้ายของเนื้อหาที่ต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น

Read More »

สร้างกราฟแท่งแบบง่ายๆด้วย AV Barchart [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลทางสถิติ หากนำเสนอในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือยากต่อการมองเห็นภาพโดยรวมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ใน Dokwiki มี Plug-in อย่าง AV Barchart ที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลรูปแบบกราฟแท่งนั้นง่ายขึ้น โดยใช้คำสั่งในการสร้างเพียงไม่กี่บรรทัด

Read More »

Eventline สำหรับสร้าง Timeline ใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือพัฒนาการต่างๆ การถูกนำเสนอด้วยตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความจำเจหรือไม่น่าสนใจ ในทางกลับกันหากลองเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Timeline ก็จะช่วยเพิ่มให้ความน่าสนใจให้แก่ข้อมูลที่นำเสนอได้ในมากขึ้น

ใน Dokuwiki มี Plug-in ที่มีความสามารถในการนำข้อมูลแบบ Timeline โดยจะนำข้อมูลที่เขียนลงไปใน Dokuwiki มาพล็อตเป็นเส้นเวลา ของเหตุการณ์แต่ละช่วง โดยปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า EventlineRead More »