การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki

แนวคิดการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ไม่แตกต่างไปจากการติดตั้ง Template ดังที่เคยอธิบายไว้แล้วในบทความ การติดตั้ง Template สำหรับ Dokuwiki โดยสิ่งที่แตกต่างออกไปจากการติดตั้ง Template คือ Plug-in สามารถได้ติดตั้งได้ผ่าน URL โดยตรง ดังนั้นในการสาธิตการติดตั้ง Plug-in ในครั้งนี้จะนำเสนอการติดตั้งทั้ง 2 วิธี

1. การติดตั้ง Plug-in แบบปกติ

1.1 เริ่มต้นโดยการเลือกดาวน์โหลด Plug-in จากเว็บไซต์ของทีมพัฒนา https://www.dokuwiki.org/plugins Plug-in ใน Dokuwiki จะถูกแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักได้แก่

  • Syntax plugins เพิ่มความสามารถในการประมวลผล syntax ของ Dokuwiki
  • Action plugins ทำงานร่วมกับ Core หลักของ Dokuwiki
  • Admin plugins เพิ่มคุณสมบัติการทำงานในส่วนของ Admin
  • Helper plugins ช่วยเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบหลัก
  • Render plugins เพิ่มความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบของ XHTML
  • Remote plugins Plug-in ทีทำงานร่วมกับ RemoteAPI
  • Auth plugins Plug-in สำหรับการยืนยันตัวตน (authentication modules)

plugins

1.2 กดตรวจสอบความเข้ากันได้ของเวอร์ชันของ Dokuwiki และกด Download Plug-in ที่ต้องการติดตั้ง

d_plugins_2

1.3 ขยายไฟล์ของ Plug-in ที่ดาวน์โหลดไปยัง ./[dokuwiki]/lib/plugins/ ซึ่งเป็น Directory หลักที่ใช้เก็บ Plug-in ทั้งหมดใน Dokuwiki

d_plugins_3

1.4 จากนั้นไปยังส่วนของ Admin > Configuration Settings เพื่อปรับแต่ง Plug-in ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

d_plugins_4

 

2. การติดตั้ง Plug in ผ่าน URL

2.1 การติดตั้งด้วยวิธีนี้ทำได้โดยการคัดลอก URL ของ Plug-in จากแหล่งดาวน์โหลด

d_plugins_5

จากนั้นไปยังส่วนของ Admin > Plugin Management และวาง URL นั้นในช่อง Download and install a new plugin และกด Download

d_plugins_6

2.2 รอจนกระทั่งการดาวน์โหลดและติดตั้ง เสร็จสิ้น จากนั้นเข้ายัง Admin > Configuration Settings เพื่อปรับแต่ง Plug-in ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

d_plugins_7

การจัดการ Plug-in ทั้งหมดจะอยู่ในส่วน  Admin > Plugin Management และ Installed Plug ins โดยสามารถ Update หรือ Delete Plug-in ทั้งหมดที่อยู่ภายใน Dokuwiki

d_plugins_8

หมายเหตุ ไฟล์ Plug in ที่สามารถติดตั้งผ่าน URL จะต้องมีโครงสร้างไฟล์ตามที่ Dokuwiki กำหนดไว้ หรือในบางกรณี URL ที่ได้จากเว็บของ Dukuwiki เองไม่สามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีนี้เช่นกัน อาจจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโดยใช้วิธีที่ 1 แทน

5 thoughts on “การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s