[วันที่ 9] เรียนรู้ระบบ My Performance และ Researcher ID

day9

ระบบ My Performance หรือ MP เป็นระบบคลังความรู้ของนักวิจัย สวทช. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้จัดเก็บผลงานของนักวิจัยทั้งเอกสารตีพิมพ์ ตำรา ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นระบบที่หน่วยงานกลางใช้วัดประสิทธิภาพของนักวิจัย เพื่อใช้ในการประเมินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร

การเพิ่มองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ นักวิจัยสามารถบันทึกเข้าไปได้เองโดยผ่านเว็บไซต์หลักในเครือข่ายอินทราเน็ตของ สวทช. และบรรณารักษ์ในห้องสมุดช่วยเพิ่มผลงานให้แก่นักวิจัยโดยการ Subscribe หรือตั้ง Alert เมื่อมีผลงานใหม่ของนักวิจัยถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลอาทิ Scopus หรือ ScienceDirectRead More »

การติดตั้ง Template สำหรับ Dokuwiki

dokuwiki_template

หนึ่งความสามารถหลักของระบบจัดการองค์ความรู้อย่าง Dokuwiki ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบ หรือหน้าตาของระบบคือ ความสามารถในการปรับแต่ง Template ที่ผุ้ใช้สามารถติดตั้ง ออกแบบ หรือพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ของระบบ

การติดตั้ง Template ของ Dokuwiki มีแนวคิดและรูปแบบการทำงานคล้ายคลึงกับ CMS ทั่วไปๆ อย่าง Joomla หรือ WordPress จำนวนที่มีให้เลือกสรรอาจมีจำนวนให้เลือกน้อยกว่า แต่เพื่อการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ถือว่า Template ที่ Dokuwiki มีมาให้นั้นเพียงพอ และเหลือเฟือต่อการเลือกใช้งานRead More »

[วันที่ 8] เข้าร่วมสัมมนาการใข้ Thomson Innovation และเรียนรู้การสร้างงานนำเสนอแบบ Illustration Diagram

day8

วันที่ 28 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 8 ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการสาธิตการใช้งานฐานข้อมูล Thomson Innovation ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมสิทธิบัตรไว้ทั่วโลก นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์สามารถใช้ฐานข้อมูลในการตรวจสอบก่อนเริ่มทำงานการวิจัยหรือผลิตผลงานเพื่อป้องกันการวิจัยหรือการคิดค้นซ้ำกับผลงานอื่นๆ นอกจากนักวิจัยแล้วเจ้าหน้าที่กำหนดแผนนโยบายขององค์กรยังสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ในการศึกษาแนวโน้มหรือ Trend ของผลิตภัณฑ์และใช้ศึกษาและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางธุรกิจได้เช่นกัน

สวทช. ได้บอกรับฐานข้อมูล Thomson Innovation ในรูปแบบ Individual เนื่องมาจากราคาของการบอกรับมีราคาแพง อีกทั้งรูปแบบการใช้งานแตกต่างจากฐานข้อมูลวารสารอื่นๆ ที่บอกรับ ดังนั้นเมื่อคำนวณถึงความคุ้มค่าแล้วฝ่ายบริการความรู้ ฯ จึงทำการบอกรับเพียงแค่ 1 account

การสัมมนาการสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation ในครั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัท SCG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานฐานข้อมูล มาสาธิต แนะนำ และตอบข้อสงสัยต่อนักวิจัยผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านRead More »