การติดตั้ง Dokuwiki

header_dokuwiki

Dokuwiki ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบออนไลน์โดยผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหาหรือองค์ความรู้ Dokuwiki ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยภาษา PHP และใช้การเก็บข้อมูลเนื้อหาไว้ในไฟล์ข้อความ (Text file) ดังนั้นการติดตั้ง Dokuwiki ไว้ในคอมพิวเตอร์ Server ที่ใช้ในการทำงานจะต้องมีความสามารถในการรองรับการทำงานร่วมกับภาษา PHP ในปัจจุบัน Dokuwiki สามาทำงานได้ร่วมกับซอฟต์แวร์ Webserver ได้หลายตัวทั้ง Apache, Lighttpd, Nanoweb, IIS, nginx ฯลฯ โดยในการสาธิตการติดตั้งครั้งนี้จะทำการสาธิตการติดตั้ง Dokuwiki ภายใต้ซอฟต์แวร์ Webserver Apache ที่อยู่ในชุดติดตั้งซอฟต์แวร์แพ็กเก็จ Appserv เวอร์ชัน 2.5.10 ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 32 bits.Read More »

การสร้างสารบัญภาพและสารบัญตาราง

การสร้างสารบัญภาพและตารางนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้อ่านเอกสารสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นรูปภาพและตารางในเอกสารได้ง้ายขึ้น โดยการทำสารบัญรูปภาพและตารางจะอ้างอิงจากการทำ Caption หรือคำอธิบายของภาพและตารางที่ถูกกำหนดขึ้น

การสร้าง Caption หรือคำอธิบายใต้ภาพหรือตาราง

คลิกขวาที่รูปภาพหรือตาราง เลือก Insert Caption
toc1
Read More »

การใช้คุณสมบัติ Section ใน MS Word เพื่อแยกส่วนของเอกสารออกจากกัน

การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Word เพื่อจัดทำเอกสารขึ้นมาสักชิ้นงานหนึ่งนั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ๋มักจะแยกเอกสารส่วนของหน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา และบรรณานุกรมออกจากกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับเลขหน้าที่ต้องการให้แสดงเฉพาะในส่วนของเนื้อหา คำถามจึงเกิดขึ้นว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมส่วนต่างๆ ของเอกสารทั้งหมดไว้ ในไฟล์เดียว และสามารถเรียงลำดับเลขหน้าของแต่่ละส่วนได้อิสระจากกันโดยไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวการใช้งานคุณสมบัติ Section ของ Microsoft Word จะเป็นทางออกอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยให้งานจัดทำเอกสารสะดวก สบายและง่ายยิ่งกว่าเดิมRead More »