สร้าง EPUB จากเนื้อหาใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ใน Dokuwiki ผู้ใช้สามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่หน้าที่สร้างขึ้นในระบบเป็น e-book ในรูปแบบ EPUB ที่สามารถนำไปเปิดอ่านได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างที่มีซอฟต์แวร์หรือแอพลิเคชัน e-book reader ด้วย Plug-in epub

Read More »

[วันที่ 19] ลงรายการทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกจำหน่ายออกเพื่อการบริจาค

day19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

เวลา 12.00-17.00 น.

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ บางส่วนที่มีเนื้อหาภายในล้าสมัยแล้ว เพื่อเป็นการหมุนเวียน และบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นออกไป เพื่อให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจัดหาเขามาใหม่ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จำหน่ายออกไปแล้วจะถูกนำไปบริจาคให้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่นห้องสมุดในทัณฑสถาน หรือห้องสมุดอื่นที่ขาดแคลน การจำหน่ายออกแต่ละครั้งจะต้องมีการทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้ทราบปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดที่ได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศสามารถนำข้อมูลระเบียนเหล่านั้นไปใช้งานได้ในภายหลัง

Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 4 สร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงภายในและนอกเนื้อหา

การสร้าง e-book ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้ e-book มีส่วนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดยในซอฟต์แวร์ Sigil เองมีความสามารถในการช่วยผู้ใช้ให้สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงภายใน e-book และเชื่อมโยงออกไปยัง URL อื่น

การสร้าง Link ในซอฟต์แวร์ Sigil สามารถทำได้ 3 รูปแบบได้แก่ การสร้าง Link ภายใน e-book โดยอ้างอิงเป้าหมายจากชื่อไฟล์ และอ้างอิงโดยใช้ ID  ส่วนภายนอก e-book อ้างอิงโดยใช้ URL ของเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงRead More »

[วันที่ 17-18] การจัดทำ QR Code ตัวเล่ม

day1718

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00

เช้าวันที่ 17 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้งานการจัดทำ QR Code เพื่อใช้ในงานบริการยืมคืน โดยมีพี่วลัยภรณ์  เป็นผู้ให้การบรรยาย พี่วลัยภรณ์ อธิบายให้ฟังว่า หนังสือทุกเล่มที่ทำการวิเคราะห์และให้เลขหมู่แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำ QR Code ซึ่งจะจัดทำด้วยกัน 2 รูปแบบคือ QR Code สำหรับการให้บริการยืมคืน และ QR Code สำหรับเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ แต่ในปัจจุบันจะจัดทำเพียงแค่ QR Code สำหรับบริการยืมคืนเท่านั้น เพราะ QR Code ที่เก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมยังไม่ถูกนำไปใช้งานมากนัก ขั้นตอนของการจัดทำ QR Code สำหรับบริการยืมคืนมีดังต่อไปนี้Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 3 แทรกรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียลงใน e-book

จากบทความในตอนที่ 2 ที่ผู้เขียนได้อธิบายถึงการแทรก Heading และการดึง Heading มาสร้างเป็นรายการสารบัญ ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการแทรกรูป เพลง และวืดีโอลงใน e-book เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มากยิ่งกว่าเดิม

ข้อแนะนำ !การแทรกรูปภาพ เพลง และวิดีโอต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ของ e-book reader และเวอร์ชันของ EPUB ด้วย ผู้เขียนได้ทดสอบอ่าน e-book ที่จัดทำขึ้นบนซอฟต์แวร์อย่าง Calibre และ Adobe Digital Edition แต่ผลปรากฏว่าซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ยังไม่รองรับการแสดงผลไฟล์เพลง และวิดีโอ ในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ e-book reader แบบ Browser-based อย่าง EPUBReader บน Firefox สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ปกติ โดยรูปแบบไฟล์ที่รองรับจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เขียนได้ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านเครื่อง iPad ด้วยแอพลิเคชัน iBook ผลปรากฏว่าไฟล์มัลติมีเดียสามารถทำงานได้ แต่สามารถรองรับได้เพียง .mp4 และ .mp3 ส่วนบน Android ด้วยแอพลิเคชัน Moon+ Reader สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ได้ทั้ง .mp4 .ogg .WEBM ดังนั้นการแทรกไฟล์มัลติมีเดียผู้อ่านควรพิจารณาให้ดีก่อนแทรกลงเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา

Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 2 ใช้งาน Heading และสร้างสารบัญเนื้อหา

การนำ Heading มาใช้กำหนดส่วนประกอบของเอกสารถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เพราะ Heading จะเป็นส่วนที่ทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่า ส่วนไหนคือหัวข้อหลัก ส่วนไหนคือหัวข้อรอง และส่วนไหนคือเนื้อหา ในซอฟต์แวร์ Sigil การใช้ Heading นอกจากจะทำให้เห็นองค์ประกอบของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนแล้ว Heading ยังจะถูกนำมาใช้ในการสร้างสารบัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้เร็วมากขึ้น โดยสารบัญที่จัดทำยังสามารถสร้างหัวข้อย่อยลงมาลดหลั่นตามระดับของ HeadingRead More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 1 แนะนำซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการใช้งานเบื้องต้น

หลังจากที่คุ้นเคยกับ e-book ในรูปแบบ EPUB มาบ้างพอสมควรแล้ว บทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Sigil โดยจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ และคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของซอฟต์แวร์ เริ่มแรกผู้เขียนแบ่งส่วนต่างๆ ของหน้าจอซอฟต์แวร์ เป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้

ch1_main_uiRead More »

แนะนำ e-book ในรูปแบบ EPUB

EPUB คืออะไร?

EPUB ย่อมาจาก Electronic Publication ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบเปิดอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร International Digital Publishing Forum (IDPF) มีนามสกุลไฟล์เป็น .epub

รูปแบบของหน้าแสดงเนื้อหาของ e-book ในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการแสดงเนื้อหาแบบไม่คงที่ (Reflowable Content) ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล มีลักษณะการบีบอัดไฟล์คล้าย .zip โดยภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ .xhtml ควบคุมการแสดงผลด้วย CSS และเก็บรายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาด้วย XMLRead More »

[วันที่ 16] เข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” และเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งความรู้ ว/ท

day16

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 16 ในการฝึกงานได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” ผู้เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และอาจารย์เยาวลักษณ์ คนคล่อง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงแรกก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาการบรรยายได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวตอนรับและแนะนำผลงานและภารกิจด้านต่างๆ ของ สวทช. ต่อผู้เข้าฟังบรรยาย

ต่อจากนั้นอาจารย์บุญเลิศ ได้เริ่มอธิบายประสบการณ์และแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นจากการอธิบายรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน
(Courseware) ที่ทาง สวทช. จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นเพื่อ 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษานอกระบบ (Informal) และกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย

Read More »