[วันที่ 4] ปฐมนิเทศนักศึกษาฝีกงานใหม่ และลงรายการซีดี

day4

วันที่ 22 เมษายน 2557

เวลา 8.00  – 10.00 น.

ในช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 4 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาฝึกงานของ สวทช. โดยกิจกรรมหลักเป็นการแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในของสวทช ซึ่งประกอบไปด้วยRead More »